User Tools

Site Tools


mgv133-nl

GCA133 Infra Rood Ingang

InhoudHardwareGCA


Door Peter Giling

IR Ingang klein en eenvoudig...

Soms is het wenselijk treinwagons te detecteren.
Als er sprake is van stroomverbruik door wagons, dus bijvoorbeeld met verlichting, is de GCA93 de oplossing.
Maar dat is niet altijd het geval.
Er zijn infrarood systemen zoals de Lissy op de markt die zelfs de trein ID kunnen detecteren maar die zijn nogal duur.
Bovendien is dat niet geschikt om wagons te detecteren aangezien ook dan de wagon moet worden voorzien van een ir zender.
De GCA133 is een gemakkelijk te bouwen module die voor zowel reflectie als straalonderdbreking kan worden omgeschakeld.

Hoe werkt het ?

De microprocessor, in dit geval een PIC 16F628, gebruikt een kristal van 9.216 MHz.
Door deling kan uit deze frequentie eenvoudig een 36kHz signaal gemaakt worden met een duty cycle van 50%.
Een dergelijk is signaal is voor de combinatie infrarood zender/ontvanger nodig voor een storingsvrije signaaloverdracht.
De blokgolf is beschikbaar op pin 9 van U1, en wordt gebruikt om de IR leds aan te sturen.
De ontvanger SFH5110-36 detecteert het verzonden signaal van 36 kHz.
Zowel de IR Led als de SFH5110-36 werken in het spectraal gebied van 940-950 nM.
Ieder poort werkt op een afstand van 5 tot 500 mmm tussen Led en IR ontvanger.
Ook met reflectie werkt deze schakeling
Daarvoor kunnen de zender en ontvanger naast elkaar worden geplaatst, onder de rails.
Ieder passerend voorwerp reflecteert de IR-lichtstralen naar de ontvanger.
Sommige plasticsoorten reflecteren niet genoeg. Lijm dan een stukje metaal onder de wagon.
Misschien moet er een klein plaatje geplaatst worden tussen zender en ontvanger om directe beinvloeding te voorkomen.
Voor langer te overbruggen afstanden is het aan te bevelen een kokertje over de zend led te plaatsen om een smalle zend bundel te verkrijgen.
Connector J1 is voor de verbinding met de GCA50 of CAN-GC2. De connector levert tevens +5V over pin 1 &2.
Ieder poort heeft een eigen indicatie en een jumper.
Deze jumper schakelt de ontvanger tussen straalonderbreking (OFF) of straalreflectie (ON).

Eigenschappen

* Goedkope onderdelen, geen SMD.

* Groot afstandsbereik

* Afregeling niet nodig.

* Niet storingsgevoelig .

* De uitgangen kunnen een relais zoals de Omron GV5-1 aansturen.

* Zeer laag energie verbuik.

Schema, print-layout, onderdelenlijst en aansluitschema

Connectie tekening geeft duidelijke uitleg omtrent het aansluiten van sensors en IR leds.

gca133v1-1.zip

De firmware

Het eenvoudige Basic programma voor deze IR poort werd gemaakt met behulp van de basic compiler van www.oshonsoft.com

mgv133-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)