User Tools

Site Tools


mgv136-nl

GCA136 4 servo interface

gca136_pict01.jpg

ContentHardwareMGVVan Peter Giling en Ewout Prangsma

Beschrijving

Deze interface vervangt MGV81, MGV84 en MGV84s.
Voornamelijk omdat er een wens was om de afregeling gebruiksvriendelijker te maken is de GCA136 ontworpen.
Afregelen kan geschieden met een speciaal daarvoor ontworpen programma ,
maar ook Rocrail beschikt over een eenvoudige afregelmogelijkheid.
GCA136 heeft geen relais aan boord om ompoling te verzorgen in wissels,
daarvoor kan een extra print met relais(GCA137) als sandwich print worden gemonteerd op de GCA136 (zie foto).
De firmware bevat reeds de commando's voor de keuze van welk relais dus voor GCA137 is geen extra verandering nodig.
Het installatie programma wordt hieronder ook gegeven, maar de installatie en afregeling kan ook via Rocrail geschieden.
GCA136 is ook voorzien van ICSP connector, om de PIC chip te kunnen programmeren.

Mogelijkheden

- 4 servo's lopen gelijktijdig.
- Configuratie instellingen: linker hoek, rechter hoek, snelheid en relais ompoling.
- Programmeerbaar vanuit computer via LocoNet. Geen extra aansluitingen noodzakelijk.
- Dus niet meer onder baan kruipen om de servo opnieuw in te stellen.
- Alle instellingen worden in de PIC chip eeprom opgeslagen.
- Met speciale firmware ook te gebruiken voor overwegbomen.

Zo ziet het er uit

gca136_pict01.jpg
GCA136 enkel…… …..en met Sandwich print GCA137


Opmerkingen over de constructie

Om de zekering passend te krijgen onder de MGV137 moeten de aansluitdraden gestrekt worden.

Daardoor zakt deze verder in de print.

Afstand bussen (spacers) tussen de MGV136 en de MGV137 moeten 12mm lang zijn.

SB1 is alleen nodig als MGV137 ook wordt gebruikt.

Voor het monteren van SB1 ga als volgt te werk:

Schuif eerst SB1 van MGV137 en J2 van MGV137 in elkaar.

Zet SB1 in MGV136, nog niet vastzetten!

Monteer MGV137 op de MGV136 met behulp van 12mm spacers.

Soldeer nu de connectors aan beide zijden vast.

Op deze wijze heb je een perfect passende set printen.

Interessante montage mogelijkheden

Zie http://www.rbs-modellbau.de/
Een zeer eenvoudig en goed werkend setje is nu te verkrijgen bij www.phgiling.net.
Naar keuze zijdelingse een laterale bewegingen zijn mogelijk
De set heeft alle benodigde onderdelen, incl. servomotor
zie GCA servo support ServoSet


De hardware

Firmware

In versie 2.0.0.5 zijn enkele kleine foutjes opgelost.

PSK header connectors

Belangrijk !!!!!!
Sommige gebruikers vinden het makkelijker om de verbindingsdraden naar GCA50 of CAN-GC2 direct op de print te solderen.
Dat is zeer beslist af te raden !
Aangesoldeerde draden breken snel af en kunnen dan schade veroorzaken.
Gebruik dus connectors, daar zijn ze voor.
Om deze verbindingskabels goed te kunnen maken bieden we een speciale tang ervoor aan.
Soepel montage snoer van 0,25 mm2 is hiervoor het beste geschikt.
De speciale tang wordt voor een nettoprijs van € 18,25 aangeboden, mits gelijktijdig besteld met complete kits. crimpzange.jpg
Vraag ernaar bij Peter

De initialisatie/inregelen van elke servo

Zoals al eerder genoemd kan de GCA136 geprogrammeerd worden vanuit Rocrail.
Een separaat programma om de GCA136 in te stellen kan hier gevonden worden:

Alvorens te gaan programmeren moeten de poorten op de MGV50 goed geconfigureerd worden.
Afhankelijk van welke aansluiting op de MGV50 gebruikt wordt , wordt de MGV136 geprogrammeerd via aansluitingen 1..4 of 9..12.
De terugkoppeling wordt aangesloten op 5..8 of 13..16. De uitgangen op de MGV50 moeten geprogrammeerd worden als switch met C2 aangevinkt.
De ingangen moeten geprogrammeerd zijn als sensor. Onderstaand een voorbeeld van een MGV50, als MGV136 verbonden is met J5.
Servo's 1..4 zijn verbonden met 33..36. Terugkoppeling is verbonden met 11..14.
Let op: Na het programmeren van de MGV50 moet de voeding er even af gehaald worden.

Voorbeeld voor instelling in Rocrail van een GCA50 met aangesloten GCA136.
mgv50_setup_servo.jpg
Voorbeeld voor instelling in Rocrail van een CAN-GC2 met aangesloten GCA136.Voorbeeld voor GCA_PI02 instellingen Instellingen in GC136 programmeer box (voor GCA_PI02)


Belangrijk:

Nadat poorten in GCA50 of CAN-GC2 zijn gewijzigd, moet de unit worden uit en weer aangeschakeld. !

Aansluitngen tussen GCA136 and GCA50 / CAN-GC2 / GCA_PI02

Servo - Output

GCA50
CAN-GC2
GCA_PI02
port#
GCA50
Connector
CAN-GC2
Connector
GCA_PI02
GCA136
Servo#
1 J5 J4 I/O1 1
2 J5 J4 I/O1 2
3 J5 J4 I/O1 3
4 J5 J4 I/O1 4
9 J6 J3 I/O2 1
10 J6 J3 I/O2 2
11 J6 J3 I/O2 3
12 J6 J3 I/O2 4
17 I/O3 1
18 I/O3 2
19 I/O3 3
20 I/O3 4
25 I/O4 1
26 I/O4 2
27 I/O4 3
28 I/O4 4


Servo-Feedback

GCA50
CAN-GC2
GCA_PI02
port#
GCA50
Connector
CAN-GC2
Connector
GCA_PI02
Connector
GCA136
feed-back of
servo#
5 J5 J4 I/O1 1
6 J5 J4 I/O1 2
7 J5 J4 I/O1 3
8 J5 J4 I/O1 4
13 J6 J3 I/O2 1
14 J6 J3 I/O2 2
15 J6 J3 I/O2 3
16 J6 J3 I/O2 4
21 I/O3 1
22 I/O3 2
23 I/O3 3
24 I/O3 4
29 I/O4 1
30 I/O4 2
31 I/O4 3
32 I/O4 4Opmerkingen bij programmeren van GCA136 via RocNet

Door een groot verschil in timing met de RaspBerry Pi onder RocNet
kan het zijn dat programmeren niet meteen start.
Een restart van de programmeer cyclus kan noodzakelijk zijn.


MGV50/CAN-GC2 configuratie voor spoorwegovergang besturing met GCA136

GCA136 kan wirden gebruikt voor een spoorwegovergang met slagbomen.
Daarvoor is een special firmware beschikbaar die in de PIC moet worden geprogrammeerd:Speciaal overweg pogramma voor GCA136
De volgende instellingen zijn nodig voor GCA50/CAN-GC2 :
In de GCA50 moeten de poorten naar de GCA136 als blokdetectie Uitgang (C2 ON) worden geprogrammeerd. Bij de CAN-GC2 wordt de poort als PULSE OUTPUT geset.
Bij GC2 moet ook 'single gate'worden aangevinkt.

GCA136 kan voor dubbelspoor overgang worden gebruikt. De adressen van de poorten zijn hetzelfde als de adressen van de stroom detektie of magneet detektie poorten die de overweg moeten aktiveren/deaktiveren.
Poorten 1(9) and 3(11) voor de feed-backs die de overweg aanzetten,
en 2(10) en 4(12) met hetzelfde adres als de feed-backs die overweg deactiveren.
Voor enkel spoor zijn alleen poort 1(9) enj 2(10) noodzakelijk.
Met deze installatie werkt een overweg su ook als handmatig wordt gereden.

Programmeren in Rocrail met GCA50 of CAN-GC2

mgv136-nl.txt · Last modified: 2018/11/26 02:43 by rainerk