User Tools

Site Tools


mgv93-nl

MGV93 Stroomdetectie

Inleiding

Stroomdetectie is een van de meest simpele en betrouwbare oplossingen om treinen op de rails te detecteren.

Deze schakeling is zo gemaakt dat hij niet alleen bruikbaar is samen met de MGV50, maar ook bruikbaar voor andere systemen zoals het Marklin S88 systeem.

Iedere geactiveerde ingang signaleert met een Led en is afzonderlijk beveiligd met een automatische zichzelf herstellende zekering.

Deze schakeling kan dan ook goed gebruikt worden in systemen met boosters en/of command stations die grote stromen leveren.

Zonder zekering veroorzaakt een kortsluiting de maximale stroom die de booster kan leveren.

Deze stroom loopt door de rails, via de wielen en door de ingangen van de MGV93.

Ernstige schade kan het gevolg zijn. Zelf brand is niet uitgesloten.

De MVG93 beperkt de maximale kortsluitstroom tot enkele mA's, de kortsluit situatie wordt met een Led gesignaleerd.

Tijdens deze kortsluit situatie blijft de bezetmelding aanwezig!

Nadat de kortsluit situatie hersteld is, hersteld ook de zekering zich.

Als kosten besparing kunnen sommige componenten weg gelaten worden. Kijk hiervoor in de lijst benodigde componenten. =====Eigenschappen===== * Opto coupler isolatie * Compatibel met MGV50, LocoIO en alle andere modules geschikt voor 12V. * Iedere ingang afzonderlijk beveiligd, om schade aan rails of trein te voorkomen. * Zekering reset zichzelf als de oorzaak is verholpen. * Iedere ingang voorzien van een detectie LED * Iedere ingang is voorzien van een kortsluit indicatie LED. * Bezetmelding blijft actief tijdens kortsluiting. =====Schema en Print MGV93===== |schema | mgv93sch.pdf| |PCBoard | mgv93pcb.pdf| =====Verbinding met de rails===== ^ Optie ^ ^ ^ | 1 | aansluitschema 3 rail system | Normale stroom detectie waarbij het railgedeelte via MGV93 wordt gevoed | | 2 | aansluitschema 2 rail system | Normale stroom detectie waarbij het railgedeelte via MGV93 wordt gevoed | | 3 | aansluitschema 3 rail system met contact rails | Deze schakeling reageert op een kortsluiting tussen de beide rails | | 4 | connection drawing for 3 rail system with contact rails | Zelfde als no.3 voor lange leidingen tussen rails en MGV93 | =====MGV93 pcboard===== ^ MGV93 compleet ^ | | =====Benodigde componenten MGV93===== De print kan op verschillende manieren worden gebruikt: Daarvoor kunnen sommige onderdelen worden weggelaten of veranderd. In de onderdelemlijst is dit aangegeven onder opties. Er zijn de volgende opties: Optie 1 = MGV93 gebruikt als stroomdetektor 3-rail systeem. Optie 2 = MGV93 gebruik als stroomdetector in 2-rail systeem. Optie 3 = MGV93 gebruikt voor Maerklin contact rails. Optie 4 = MGV93 gebruikt voor Marklin contact rails en lange leidingen. ———- Y betekent : onderdeel moet worden geplaatst in die optie. N means : onderdeel weglayen bij de gekozen optie ^ Aantal ^ Referentie ^ Beschrijving ^ Dealer ^ Bestelnr ^ Optie 1 ^ Optie 2 ^ Optie 3 ^ Optie 4 ^ ^ | 8 | R1..R8 | Resistor 33 Ohm | | 1/4W 33 | Y | Y | Y | Y | | | 8 | R9..R16 | Resistor 2.2 KOhm | | 1/4W 2,2 KOhm | Y | Y | N | N | | | 1 | RP1 | Array 8 x 10 KOhm | www.reichelt.de | SIL 9-8 10K | Y | Y | Y | Y | | | 8 | GR1..GR8 | B80C1500 round | www.reichelt.de | B80C1500RUND | Y | Y | N | N | | | 8 | F1..F8 | Fuse 0,5A | www.reichelt.de | PFRA 050 | Y | Y | N | N | | | 8 | F1..F8 | Resistor 4K7 | | | N | N | Y | Y | | | 8 | D1..D8 | Diode 1N4148 | | 1N 4148 | Y | Y | N | N | | | 2(4) | U1,U2 | LTV844 | www.darisusgmbh.de
www.it-wns.de | LTV844(2 x LTV824) | Y | Y | Y | Y | At www.reichelt.de 2 x LTV824
( LTV844 not available ) | | 1 | J1 | 9 pole screw conn. | www.reichelt.de | 3 x AKL012-03 | Y | Y | Y | Y | | | 1 | J3 | 10 pole header | www.reichelt.de | PSS 254/10G | Y | Y | Y | Y | | | 8 | LED1..LED8 | Led 3mm red | | | y | Y | N | N | | | 8 | LED9..LED16 | Led Hi bright Green or Red | www.leds-buy.nl | 10-03-01-GG | Y | Y | Y | Y | | | 2 | connector | connector for cable
J3 to MGV50 | www.reichelt.de | PSK 254/10W
PSK-KONTAKTE (=20pcs) | Y | Y | Y | Y | | Opmerking : Als signalering niet nodig is kunnen de volgende componenten vervallen: R9 .. R16 Led1.. Led16 RP1 D1 .. D8 De schakeling werkt gewoon maar bezetmelding is niet op MGV93 zichtbaar.

mgv93-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)