User Tools

Site Tools


mvtrack-setup-nl

MVTrack: Set Up

Setup

Om een MVTrack (snelheid meettraject) te kunnen realiseren moet er een node toegevoegd worden aan het baanplan, als volgt:

  <mv s1="b0A" s2="b0I" distance="775" scale="87" mph="false"/>Attributen

Naam Omschrijving Eenheid
s1 eerste sensor voor de meeting ID
s2 tweede sensor voor de meeting ID
afstand afstand tussen s1 en s2 mm
schaal locomotief schaal: H0=87, N=160… -
mph Miles Per Hour true/false


De sensoren mogen ook in gebruik zijn door een blok; ze krijgen beiden de terugmelding.


Standaard worden de gemeten waarden weergegeven als sporen in het servervenster, zie Result view op deze pagina.

  • Opmerking: Trace level Calculation van de server moet geactiveerd zijn.

Zie Acties op deze pagina om de resultaten in een tekstveld van het baanplan in te stellen.

See also: http://www.rocrail.net/doc/rocrail-wrappers/wrapper-en.html#mv

Gebruik bestaanden blokken

Deze eigenschap is ook beschikbaar in blokken:

Resultaat


De gemiddelde snelheid zie je in het Rocgui server window:


In het geval van MPH is de berekende KM/H vermenigvuldigd met 0.621371192.

Hoe bepaal je de afstand

Indien je gebruik maakt van stroomdetectie meet dan de afstand tussen start van s1 en de start van s2 in mm.

Reset

Door het resetten wordt de MVTrack opnieuw geïnitialiseerd om helemaal opnieuw te kunnen beginnen.

mvtrack-setup-nl.txt · Last modified: 2020/11/02 14:13 by smitt48