User Tools

Site Tools


mvtrack-setup-nl

MVTrack: Set Up

Setup

Om een MVTrack (snelheid meettraject) te kunnen realiseren moet er een node toegevoegd worden aan het baanplan, als volgt:

  <mv s1="b0A" s2="b0I" distance="775" scale="87" mph="false"/>Attributen

Naam Omschrijving Eenheid
s1 eerste sensor voor de meeting ID
s2 tweede sensor voor de meeting ID
distance afstand tussen s1 en s2 mm
scale lokomotief schaal: H0=87, N=160… -
mph Miles Per Hour true/false


De sensoren mogen ook in gebruik zijn door een blok; ze krijgen beiden de terugmelding.


Zie ook: http://www.rocrail.net/doc/rocrail-wrappers/wrapper-en.html#mv

Gebruik bestaanden blokken

Deze eigenschap is ook beschikbaar in blokken:

Resultaat


De gemiddelde snelheid zie je in het Rocgui server window:


In het geval van MPH is de berekende KM/H vermenigvuldigd met 0.621371192.

Hoe bepaal je de afstand

Indien je gebruik maakt van stroomdetectie meet dan de afstand tussen start van s1 en de start van s2 in mm.

mvtrack-setup-nl.txt · Last modified: 2019/08/27 11:23 by vt601