User Tools

Site Tools


powercontrol_nl

Stroombewaking / Powermanager

Powermanager


Menu voor het bedienen van de aangesloten boosters.


Kort sluiting

Indien er kort sluiting in een sectie aanwezig is geeft de betreffende booster dit aan.

Track power On/Off

Selecteer een booster.
Met de on/off toetsen wordt de booster aan/uit geschakeld.


powercontrol_nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)