User Tools

Site Tools


roco-cs-nl

Roco

InhoudCentral StationsRocoRoco heeft zijn Roconet protocol gedeeltelijk openbaar gemaakt. Het protocol is gedeeltelijk gelijk met Lenz XPressNet. Het Lenz protocol wordt (geheel?) door Rocrail ondersteund.

De verschillen met Roconet bevinden zich voornamelijk in de handshaking en het programmeren van CV's en zijn toch zo groot dat ze vragen om het maken van een aparte bibliotheek met stuurcommando's.

Er zijn al de nodige sniffer trace acties geweest om dit nog wat dieper uit te pluizen. We zijn er nog niet helemaal, maar het begint er op te lijken.

Protocol

Voor de beschrijving van het door Roco toegepaste protocol zie: roconet-v1.6.1.pdf

Interface

Programmeerspoor is voorzien en POM eveneens.

Adresseren

De wisseladressen wijken niet af van het gangbare formaat binnen Rocrail, alle vormen van adressering (conventioneel, FADA en PADA) worden ondersteund.

De eerste ingang van de terugmeld module met adres 1 krijgt adres 1 in Rocrail, de opvolgende ingangen zijn opvolgend genummerd.

Locdecoder functies

Een multimaus ondersteunt alle 12 locdecoder functies, een lokmaus (2) daarentegen maar acht en raakt in de war als er wel 12 functies worden aangestuurd. Bij gebruik van een lokmaus moet daarom voor elke locomotief bij de tab interface van de locomotief eigenschappen het aantal functies op 4 (default) of 8 worden ingesteld anders reageert het licht van de locomotieven onvoorspelbaar.

Setup

Instellingen in rocrail.ini file

Linux:

<digint iid="Roco-1" lib="Roco" device="/dev/ttyS0" bps="19200" flow="none" fbmod="#" readfb="true"/>

Windows:

<digint iid="Roco-1" lib="Roco" device="com1" bps="19200" flow="none" fbmod="#" readfb="true"/>

Opmerkingen:
- /dev/ttyS0 of com1 moeten worden aangepast aan de poort waar de interface op aangesloten is
- vervang # in fbmod="#" door het aantal aangesloten terugmelding modules in groep 0
- terugmelding modules in groep 1 worden niet ondersteund
- om het afvragen van de terugmelding modules uit te schakelen moet readfb="true" gewijzigd worden in readfb="false"

Nodes, attributen en waarden worden hier uitgelegd: wrapper-en.html#digint

Roco 10787 terugmeldmodule

Roco's terugmeldmodule moet geprogrammeerd worden met device nummers vanaf 1 en hoger. Anders kan Rocrail de modules niet uitlezen.

Beperkingen

De terugmeld modules moeten geprogrammeerd worden voor dat ze gebruikt worden in Rocrail. Op dit moment is deze functie nog niet geimplementeerd in Rocrail. Gelukkig levert Roco met haar Rocomotion oplossing een command station met een gelijknamig programma, dat deze functie voor ons kan vervullen.

roco-cs-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1