User Tools

Site Tools


seltab-int-nl

De Fiddle Yard

InhoudRocrail-ObjectenDe Fiddle Yard
Menu Tab Interface .

Interface-ID

Als er meer dan één centrale wordt gebruikt, wordt in dit veld de centrale vermeld die verantwoordelijk is voor de aansturing van de decoder. Het veld "Interface ID" kan leeg blijven als het object is verbonden met de eerste centrale (eerste 'digint' in rocrail.ini) uit de lijst met centrales.

Adressering

Op de FiddleYard zijn maximaal 16 sporen mogelijk. Met een 4 bits codering wordt de positie van uit Rocrail verzonden naar de Fiddle Yard.

Adres Bit Omschrijving
0 0 positie bit
1 1 positie bit
2 2 positie bit
3 3 positie bit
4 4 databit voor bevestiging dat nieuwe positie klaar staat


Standaard wordt een '1', wissel afbuigend, verzonden. Gebruik de Invert optie als er een '0' verzonden moet worden.

Positie Melder

Melder die het eind van de verplaatsing geeft.

b0-b3 Sensor

De positie terugmelding van de Fiddle Yard. De 4 bits die door de Fiddle Yard gezet worden (niet voor MP). Het gebruik is optioneel.

Type

Selectie tabel decoder type.

Type Omschrijving Command type
D Command Station default output
M Motorola output
N NMRA DCC output


seltab-int-nl.txt · Last modified: 2022/01/29 16:17 by smitt48