User Tools

Site Tools


seltab-gen-nl

De Fiddle Yard

InhoudRocrail-ObjectenDe Fiddle YardOpmerking: Deze functie kan ook worden gebruikt om een ​​ "Circulatielift voor treinen" , ook wel een paternoster genoemd, te besturen.
Menu Tab Algemeen.

Opmerking: Vergeet niet de Fiddle Yard in te stellen als wissel in de routes van en naar de Fiddle Yard om de trein te dwingen te wachten tot de Fiddle Yard "In positie" meldt.

ID

Een unieke omschrijving voor deze Fiddle Yard.

Nummer

Dit nummer wordt gebruikt voor het toewijzen van een schakelcommando op adres aan deze Fidle Yard voor het volgende/vorige nummer.
Zie WLANmaus voor meer details.

Beschrijving

Vrij tekst veld.

De blokken op de FY (Manage track blocks)

Door hier een vinkje te zetten is het niet nodig bij het vastleggen van rijwegen blokken op de FY te gebruiken, de rijweg gaat eenvoudig naar de FY. De FY gedraagt zich als een blok-manager en wijst de melders aan het juiste spoor toe. Ook wordt het FY positiecommando automatisch gegeven, het FY spoor nummer bij rijwegdefinities moet dan ook op 0 blijven staan.

Sporen

De maximale aantal nummers is 128.
Het FY-symbool in Rocview is beperkt tot 32, dus voor 128 moeten beide zijden worden ingesteld met twee rijen blokken.

Minimaal bezet

Treinen kunnen aleen van de FY vertrekken als er een minimaal aantal blokken of de FY bezet zijn. Deze optie staat uit als er 0 ingevuld wordt.

Vertraging

Vertraging in seconden tussen het moment van vrijgeven tot het moment van opnieuw reserveren van de FY. Zonder deze vertraging kan een trein nog aan het afremmen zijn terwijl de FY al naar zijn nieuwe positie vertrekt.

Shutdown positie

Als de FY bemerkt dat RR uitgeschakeld wordt, gaat het naar deze positie als > 0.

Toeval Quote

Gedeelde melders

Om het aantal melders en melder-ingangen te beperken is een trucje toegepast. Alleen het geselecteerde spoor maakt gebruik van melders. Dit is te realiseren door een contactrail aan de onderzijde van de FY aan te brengen die het geselecteerde spoor van baanspanning voorziet. Zie voor deze constructie de prive userpage van Rob Versluis. http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=plan-f:mod7-en

Manage track blocks

Set this option to avoid setting up routes to and from all track blocks, but setup only a route to and from the Fiddle Yard.
In this case the Fiddle Yard will act like a block manager and will dispatch the sensor events to the active block. Also the Fiddle Yard position command is generated automatically, so the Fiddle Yard track command can remain at zero for route switch commands.

Fifo

Deze optie biedt de mogelijkheid de eerst aangekomen treinen het eerst te laten vertrekken.(First in, first out). Als niet voor deze optie gekozen wordt vertrekken de treinen random.

BBT

Schakel BBT in voor alle Fiddle Yard-blokken; Standaard is ingeschakeld.
Zie Block BBT voor meer details.

Acties

Zie Acties voor meer details.

seltab-gen-nl.txt · Last modified: 2021/12/26 10:43 by smitt48