User Tools

Site Tools


seltab-gen-nl

De Fiddle Yard

InhoudRocrail-ObjectenDe Fiddle YardMenu Tab Algemeen.

ID

Een unieke omschrijving voor deze Fiddle Yard.

Omschrijving

Vrij tekst veld.

Gedeelde melders(shared sensors)

Om het aantal melders en melder-ingangen te beperken is een trucje toegepast. Alleen het geselecteerde spoor maakt gebruik van melders. Dit is te realiseren door een contactrail aan de onderzijde van de FY aan te brengen die het geselecteerde spoor van baanspanning voorziet. Zie voor deze constructie de prive userpage van Rob Versluis. http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=plan-f:mod7-en

De blokken op de FY (Manage track blocks)

Door hier een vinkje te zetten is het niet nodig bij het vastleggen van rijwegen blokken op de FY te gebruiken, de rijweg gaat eenvoudig naar de FY. De FY gedraagt zich als een blok-manager en wijst de melders aan het juiste spoor toe. Ook wordt het FY positiecommando automatisch gegeven, het FY spoor nummer bij rijwegdefinities moet dan ook op 0 blijven staan.

Opmerking

Vergeet niet de FY als wissel te definieren in de rijwegen van en naar de FY om de trein te slaten stoppen tot de FY een "IN" melding afgeeft.

Minimaal aantal bezette sporen

Treinen kunnen aleen van de FY vertrekken als er een minimaal aantal blokken of de FY bezet zijn. Deze optie staat uit als er 0 ingevuld wordt.

Delay / Vertrek vertraging

Vertraging in seconden tussen het moment van vrijgeven tot het moment van opnieuw reserveren van de FY. Zonder deze vertraging kan een trein nog aan het afremmen zijn terwijl de FY al naar zijn nieuwe positie vertrekt.

Eind positie

Als de FY bemerkt dat RR uitgeschakeld wordt, verplaatst hij zich naar de hier ingevulde positie.

Fifo

Deze optie biedt de mogelijkheid de eerst aangekomen treinen het eert te laten vertrekken.(First in, first out). Als niet voor deze optie gekozen wordt vertrekken de treinen random.

seltab-gen-nl.txt · Last modified: 2019/08/27 11:13 by vt601