User Tools

Site Tools


signals-ahead-nl

Seinbeelden, 2 blokken vooruit reserveren

Inhoud Automatic mode

  • Seinbeelden, 2 blokken vooruit reserverenAlgemeen

De meeste treinbeveiligingssystemen moeten weten of 1 of meer voorliggende blokken vrij zijn om het juiste seinbeeld te kunnen tonen.
Rocrail maakt dit mogelijk. Daarvoor moet het vinkje Reserve second next block gezet worden.:

Als dit vinkje gezet is geldt dit voor alle treinen. het is ook mogelijk deze optie per trein te zetten. Ga daarvoor naar het Loco Details Tabmenu. Als deze optie alleen nodig is voor Intercity treinen zet deze optie dan voor die treinen aan. Het resultaat is een soepeler treinen verloop.

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld start de trein in blok 1 en moet wachten in blok 5. De rijrichting is van links naar rechts en blok 4 heeft rijwegen naar blok 5 en 6, en blok 9 heeft een rijweg terug naar blok 1.
Schermafbeeldingen van ieder moment waarop een melder geactiveerd zijn weeregeven.
Het voorbeeld kan getest worden bij gebruik van DDA of DDX door de bezetmelders te activeren met muis-klikken.Laad het bestand in Rocgui.

Layout bestand: signals-ahead.xml

Start; twee blokken vooruit zijn gereserveerd.
Enter blok 2; blok 4 is gereserveerd.
In blok 2; sein blok 1 is rood.
Enter blok 3; blok 5 is gereserveerd, waar de trein moet wachten.
In blok 3; sein blok 2 is rood.
Enter blok 4; er worden geen verdere blokken meer gereserveerd omdat de trein in blok5 moet wachten.
In blok 4; sein blok 3 is rood.
Enter blok 5 waar de tein moet wachten.
In blok 5; sein blok4 is rood.


Tabel seinbeelden

blok start enter 2 in 2 enter 3 in 3 enter 4 in 4 enter 5 in 5
1 groen groen rood - - - - - -
2 geel groen groen groen rood - - - -
3 rood geel geel groen groen groen rood - -
4 - rood rood geel geel geel geel geel rood
5 - - - rood rood rood rood rood rood


In plaats van een groen seinbeeld wordt er een white seinbeeld gezet als er 1 of meerdere afbuigende wissels in de route liggen. (svn2513)
Als voorbeeld: als na het wachten in blok 5 de trein naar blok 7 en 9 kan gaan, dan wordt het sein in blok5 white getoond.

White wordt in het seinbeeld bij SpDrS60 getoond als:

Schakel het white signaal door naar groen of geel als de decoder white niet ondersteund.Het white signaal kan in een Nederlands seinbeeld gebruikt worden voor aansturing van het nummer bord .

De seinbeelden

Nederlands systeem

Soms wordt er een nummerbord gebruikt. Het cijfer in het nummerbord vermenigvuldigd met 10 is de toegestane snelheid in km/h voor de trein

Kleur Vertaling
groen groen
white groen met flikkerend cijfer of knipperend geel met een vast cijfer in het nummerbord. ; dit moet hardwarematig opgelost worden
rood rood
geel geel

opmerking: de kleur white/wit wordt niet gebruikt. knipperend groen : voorbijrijden toegestaan met de snelheid: getoond cijfer maal 10, volgend blok is vrij. knipperend cijfer kleur geel: voorbijrijden toegestaan met de snelheid: getoond cijfer maal 10, volgend blok kan rood zijn.

Links:

Duits systeem

Kleur Vertaling
groen Hp1
wit Hp2 ?
rood Hp0
geel Hp2

Links:

Systeem Belgie

kleur Vertaling
groen groen
wit geel/geel
rood rood
geel groen/geel
signals-ahead-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1