User Tools

Site Tools


switch-index-nl

Wissels

InhoudRocrail-Objecten → → WisselsSwitchDialog Index Tab.


Kolommen

Beschrijving

In de beschrijvingskolom wordt tussen haakjes het aantal motorbewegingen van de wissel weergegeven.

Opties

Nieuw

Creëer een nieuwe wissel. De intiele ID "NEW" moet worden aangepast in de tab Algemeen.

Verwijderen

Verwijdert de gekozen wissel uit de lijst.

Importeren

Importeert een .csv bestand van wissels in de tafel. De header van het CSV-bestand moet de attribuutnamen bevatten.

  • Tip: Met een exportbestand kan een kopregel als sjabloon worden gemaakt.

Exporteren

Creëert een .csv bestand van wissels van de tafel.

Adres

Stel automatisch het adres in voor wissels met adres nul.
Het scant de lijst met wissels om het hoogste adres te detecteren en gebruikt dat als offset.
Dit is alleen voor gebruik in het geval van virtuele simulatie.

Documentatie

Opent de standaard HTML-browser om een lijst weer te geven van alle wissels om af te drukken.
Zie ook: Rapporten


Test

Deze schakelknop start de geselecteerde interne testfunctie van de wissel om elke seconde of gebaseerd op deze Vertaging van deze wissel.
De knoptekst verandert in "Stop" na het activeren van deze functie; Klik op "Stop" om de interne testfunctie te deactiveren.

switch-index-nl.txt · Last modified: 2022/03/28 22:02 by smitt48