User Tools

Site Tools


tours-nl

Touren

Introductie

Een tour is een lijst dienstroosters Dienstroosters volgens welke een trein moet rijden.
Een tour wordt op dezelfde manier geactiveerd als een dienstrooster. Ga naar het loc scherm en druk op de rechter muisknop of ga naar een bezet blok en druk ook op de rechter muisknop.


Setup

Eerst moeten de dienstroosters opgesteld worden.

Index


ID

Uniek tourkenmerk.

Show all

Laat alle touren zien zodat een keuze gemaakt kan worden.

Start block

Laat alleen die touren zien die door het onderhavige blok aangedaan worden, tenzij "Show all" aangevinkt is want dan worden alle touren getoond.

New

Voegt een nieuwe tour aan de lijst toe.

Modify

Wijzig de naam van een tour.

Delete

Wist een tour uit de lijst.


Dienstroosters

De reisvolgorde is zoals ze getoont worden in de lijst, van boven naar beneden.


Add

Voegt een dienstrooster toe aan de lijst.

Delete

Verwijdert een dienstrooster uit de lijst.

tours-nl.txt · Last modified: 2019/08/27 11:47 by vt601