User Tools

Site Tools


turntable_desc_nl

Draaischijf

Bezetmelders

Voor het aansturen vanuit Rocrail moet de draaischijf van een aantal bezetmelders zijn voorzien De meeste draaischijven zijn eenvoudig te voorzien van deze bezetmelders :turntable_locdec_en In het ergste geval kun je reed-schakelaars gebruiken in combinatie met magneetjes. Maar hoe dan ook, je moet zelf naar de juiste oplossing zoeken.

Brug positie

Deze bezetmelder is noodzakelijk voor het weergeven van de positie van de brug en de werking in de auto mode.

Brug bezet

Deze bezetmelder is nodig voor het leveren van een enter en een in signaal. Het meest eenvoudig is de brug te splitsen in twee gelijke delen, daarvoor hoeft er slechts één spoorstaaf gedeeld te worden. Welke bezetmelder in en welke enter genoemd wordt is niet belangrijk. Het eerste signaal zorgt voor het enter signaal en het tweede signaal voor het in signaal.

Als alternatief kun je de brug als een geheel laten en voorzien van één bezetmelder een soort enter2in bezetmelder. Van zelfsprekend moet dan de treinsnelheid in samenspraak met de event-timer zo gekozen worden dat de trein op de brug tot stilstand komt.

turntable-2-sections.jpg
Slechts één spoorstaaf is in twee secteis verdeeld. Deze Fleischmann 6652 draaischijf is omgebouwd van K-rails naar Tillig Code 83 rails en is standaard voorzien van 6 contacten, Rocrail heeft er slechts 4 nodig.

Rocrail gaat er van uit dat de draaischijf aangedreven wordt door een gelijkstroommotor die aangestuurd wordt door een lok-decoder. De draaischijf is in Rocrail een blok en moet onder tabellen/blokken/algemeen en tabellen/blokken/details als zodanig gedefinieerd worden. Als Rocrail in de Auto modus draait dan wordt de draaischijf automatisch in de goede richting gedraaid als het blok "draaischijf" in de rijweg is opgenomen.

Een draaischijf heeft in Rocrail 48 spooruitgangen gebaseerd op een hoekverschuiving van 7.5°. De gedefinieerde sporen zijn tegen de wijzers van de klok in genummerd, spoor 0 bevindt zich op 0° in het eerste kwadrant:

De aansluiting van een draaischijf aan de andere sporen van de baan gebeurt op de uitgangen op 0°, 90°, 180° en 270°.

Bij het bewerken van het baanontwerp kiest men in het snelmenu (rechtermuisknop) de optie 'Draaischijf' om een draaischijf aan te maken.

Na ingave van een uniek nummer geeft RocGui de draaischijf weer in het baanontwerp.

Via het menu eigenschappen (rechter muisknop snelmenu) worden de noodzakelijke parameters voor de draaischijf vastgelegd.

Algemeen

ID

Hier wordt een uniek kenmerk voor de draaischijf vastgelegd

Beschrijving

Dit is een vrij invulbaar veld.

Draaischijf in auto mode

Zie voor de draaischijf in auto mode: tt-auto-nl

turntable_desc_nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)