User Tools

Site Tools


turntable-int-nl

Draaischijf

Interface-ID

Als er meer dan één centrale wordt gebruikt, wordt in dit veld de centrale vermeld die verantwoordelijk is voor de aansturing van de draaischijfdecoder. Het veld "Interface ID" kan leeg blijven als het object is verbonden met de eerste centrale (eerste 'digint' in rocrail.ini) uit de lijst met centrales.

Bus

Sommige systemen verdelen de digitale output in bussen zoals Selectrix. In dit geval moet je hier het busnummer ingeven. Voor andere systemen moet dit op nul blijven staan.

Adres

Afhankelijk van het type draaischijf moet dit het lokdecoder adres zijn of een accessoire/module-adres.

Direction address

Afhankelijk van het type draaischijf kan hier een FADA adres opgegeven worden voor het veranderen van de draairichting van de schijf.

FADA

Dwingt om flat adressering te gebruiken.

Polarisatie adres

Vermeldt hier het adres van het relais dat de polarisatie bestuurt.(MGV100)
Voor ieder spoor moet de polarisatie aangegeven worden.Als de waarde 0 is wordt hier geen gebruik van gemaakt.Het relais moet een bipolair relais zijn.

Function

Decoder functie uitgang voor het aansturen van de " snap-in bridge" spoel.

Motor off delay

Aantal ms tussen het deactiveren van de brug spoel en het stoppen van de brug motor .

Brug Melders (sensors)

Bij het gebruik van de draaischijf in automode moet de brug in twee meldersecties gesplitst worden. Beide melders moeten hier gedefinieerd worden en de volgorde waarin maakt niet uit.

Positie melders

Deze optionele melder wordt gebruikt als de draaischijf een melding geeft als de gewenste positie bereikt is. In dit geval kunnen de draaischijfpositiemelders (zie onder sporen) leeg blijven.

Type

Draaisnelheid

Geef de draaisnelheid op in procenten van de maximale draaisnelheid.

Vertraging (delay)

De wachttijd voor een wachtende loc in seconden nadat de draaischijfpositie bereikt is.
In geval van reed relais komt de melding meestal iets te vroeg.

Direction change pause / Richtingsverandering pause

De tijd in seconden tussen een richting- en een positiecommando.
Alleen voor DigitalBahn decoder ; ten minste 2 seconden vereist.

Wijzig draairichting

Rocrail rekent de draairichting uit voor de kortste weg naar het doel. Maar als de decoder de andere kant opgaat dan kan hier een vinkje worden gezet zodat e.e.a. wel goed gaat.

turntable-int-nl.txt · Last modified: 2022/01/29 16:22 by smitt48