User Tools

Site Tools


xpressnet-usb-linux-nl

Lenz

InhoudCentral StationsLenzLenz onder LinuxXpressNet

  • LI-USB Setup


Mac OS X

De FTDI device driver moet geinstalleerd zijn om LI-USB onder OS X te kunnen gebruiken.
Op de MacBook, OS X 10.6, is de device naam :

/dev/tty.usbserial-00001004

De device name verandert als een andere usb poort wordt gebruikt; Kijk op de Mac OS X wiki pagina voor nadere details.


Linux

De Linux kernel (in ieder geval t/m versie 2.6.27) heeft een werkende driver voor de LI_USB, maar kent Lenz en het product ID niet. Daarom wordt de LI-USB niet automatisch herkend bij het inpluggen. Er zijn twee wegen om dat op te lossen:

  • udev - dit is de standaard manier voor Linux om hardware te herkennen. We moeten de Kernel de verkoper en zijn product ID vertellen.
  • static - installeer de driver bij het booten.

Beide methodes worden beschreven. De schrijver kreeg de udev methode bij openSUSE 11.1 niet werkend. en gebruikte de static methode.

Gebruik udev

Haal de LI-USB uit de PC. Login als root en ga naar de dir:

/etc/udev/rules.d/

Maak een file aan :

10-liusb.rules

en open deze met een editor. De enige inhoud moet zijn, type achter elkaar door :

SYSFS{idVendor}==“1111”, SYSFS{idProduct}==“1234”, RUN+=”/sbin/modprobe -q ftdi_sio vendor=0x1111 product=0x1234”


Ubuntu 9.10

BUS=="usb", SYSFS{idVendor}=="0403",SYSFS{idProduct}=="d780",RUN+="/sbin/modprobe -q ftdi_sio vendor=0×0403 product=0×d780"

Maar controleer de verkoper en product ID door gebruik te maken van het commando lsusb:

> lsusb
...
Bus 005 Device 004: ID 0403:d780 Future Technology Devices International, Ltd
...

In dit geval de file moet het volgende script bevatten:
SYSFS{idVendor}==“0403”, SYSFS{idProduct}==“d780”, RUN+=”/sbin/modprobe -q ftdi_sio vendor=0x0403 product=0xd780”

Sla de file op en sluit hem.

<digint iid="xn-1" lib="xpressnet" sublib="usb" device="/dev/ttyUSB0"/>

Methode Static

Voor Suse 11 installeer de driver tijdens het booten


Windows

Installeer de driver die meegeleverd is bij de LI-USB.
\ Lees eerst de handleiding.

<digint iid="xn-1" lib="xpressnet" sublib="usb" device="com5"/>


Opm: /dev/ttyUSB0 of com5 moet natuurlijk de poort zijn waarop de Li-USB is aangesloten.
xpressnet-usb-linux-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1