User Tools

Site Tools


cbus:flim-nl

CAN-GC2 Setup

CAN-GC2

Universele 16 poorts I/O module voor de MERGCBUS


Module Reset

De instellingen voor deze module worden in het geheugen van de PIC opgeslagen. Dit geheugen kan gereset worden en voorzien van standaardwaarden door de drukknop in te drukken en dan de spanning er op te zetten. De standaard waarden zijn :

  • poort 1-8, node 0, eventnummer 1-8, SW
  • port 9-16, node 0, eventnummer 9-16, BK

De module kan ook gereset worden door een Clear opdracht te sturen van uit Rocrail.

Set

Voor het 1 voor 1 instellen van de aangebrachte wijzigingen. Als Set ingedrukt wordt wordt de eerste nieuwe instelling gezocht en daarna geprogrammeerd. Voor het 1 voor 1 inbrengen van meerdere wijzigen moet de knop een overeenkomstig aantal keren gedrukt worden.
Bij het zoeken naar veranderingen wordt de volgende zoekroutine gebruikt:

  1. Poorten
  2. Node instelling
  3. SoD


Set all

Alle aangebrachte wijzigingen worden in 1 keer ingebracht.

Save output state

De status van de uitgangen wordt in het geheugen weggeschreven op het moment dat over de CBUS eenspanningsloos power off command wordt gestuurd.
Na het terugkeren van de spanning wordt de oude situatie hersteld.


Short events

Een "adressering" op de CANbus bestaat normaliter uit een node nummer en een eventnummer. Er zijn 65000 node nummers en 65000 eventnummers mogelijk binnen het Canbus protocol. Rocrail heeft ook de mogelijkheid met de korte notering te werken dus zonder node nummer, short events genoemd, er kunnen dan dus maar 65000 opdrachten gemaakt worden. Voor de modelspoorbaan meer dan voldoende. Als het vinkje niet gezet wordt werkt Rocrail met long events, dan moet bij de verschillende componenten waar een bus nummer gevraagd wordt het juiste node nummer in gegeven worden


Long events

Bij het gebruik van "Long events" is het node nr. het busnummer dat vastgelegd wordt voor een component onder de voorkeuren/interface voor de melders, wissels en andere componenten.
Het adres is gelijk aan de waarde die gebruikt wordt voor "short events".

SoD

Staat voor "Start of Day"
De op de canbus aangesloten modules rapporteren hun status aan Rocrail. Deze statusmelding wordt gekoppeld aan een tijd.
De ingestelde waarde mag volkomen willekeurig zijn en heeft in het geheel geen relatie met de actuele tijd.
De ingestelde tijd kan getest worden met de SoD knop.


CAN ID

De CAN-ID van deze module kan hier gewijzigd worden.

All

Wanneer deze optie aangevinkt is worden ook melding aan Rocrail doorgegeven als de ingangen laag worden. Is voor de goede werking van Rocrail niet vereist.

Node Nr.

Alleen nodig als er met long events wordt gewerkt op de CANbus. Een node nummer moet hier alleen ingegeven worden als er gekozen wordt voor een uitgangsfunctie, zoals voor het schakelen van een wissel. Dus niet voor melders, IN en BK, die op een als ingang gedefinieerde poort worden aangesloten. Bij de canbus communicatie wordt in dat geval het knooppunt van de module aan de boodschap meegegeven.


Port types

Type Omschrijving Functie
IN Ingang Normale input poort. Drukknoppen, terugmelding van servo's .
BK Blok Input met 2 seconden (+/- 50msec) vertraagd uit. Bezetmelders.
SW Wissel Uitgang. Enkelvoudige uitgang voor het aansturen van wissels of commando's aan servo's.
PU Puls Uitgang als puls, activatietijd ca. 50ms
tenzij een andere waarde geprogrammeerd is
zie onder pulstime
Opm.: Een software uit is niet mogelijk in de MERGCBUS; Daar wordt het uitschakelen door de harware verzorgd.


Pulse time

Tijdsduur van de puls PU.


Inv

Inverteert de poort.

Test

Iedere poort heeft een test optie. De momentane waarde wordt aangegeven door een "0" of een "1".

De status wordt vernieuwd na het drukken op de testbutton.


cbus/flim-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1