User Tools

Site Tools


ecos-nl

Esu Ecos

InhoudCentral Stations Esu Ecos (Märklin CS1)

www.esu.eu_uploads_tx_jppageteaser_produkt_ss_ecos.jpgESU gaat de verdere ondersteuning van de Märklin CS1 voor haar rekening nemen via een update in januari 2009.
www.esu.eu_uploads_tx_jppageteaser_produkt_ss_central_station.jpg

Algemeen:

ECoS bestuurt de onderdelen die nodig voor het trein- en wisselbedrijf. Om samen te kunnen werken met Rocrail moet het object bekend zijn in ECoS voordat een commando gezonden kan worden. Rocrail vergelijkt de gevonden objecten in ECoS met die die in de XML plan-file van rocrail staan. Als er iets ontbreekt, moet dit toegevoegd worden als nieuw object… (Dit is tijdrovend bij grote banen).

ECoS Firmware

Update de firmware naar de laatste versie 1.1.1. Oudere versies hebben niet alle functionaliteiten en kunnen waarschijnlijk geen wissels sturen.

Protocol:

Voor een beschrijving van het gebruikte protocol kijk op : ecos_pc_protocole.pdf
ecos_pc_interface2.pdf
ECoS PC Protocol Lizenz

Setup


Kijk in je setup om te zien hoe de ECos in het LAN opgenomen is.

Hostname

Vul het IP address of DNS naam in overeenkomstig jouw ECoS.

Port

De standaard port voor de ECos 15471.


Verbinding en controler instellen:

Rocrail is getest met ECoS firmware 1.0.4 en hoger. Oudere versies ondersteunen geen koppeling met PC software. ECoS dient met het netwerk verbonden te worden zoals beschreven in de handleiding. Het is het beste de ECoS een vast IP adres te geven zoals beschreven in paragraaf 20.1.2. In het voorbeeld van deze beschrijving is dat 192.168.10.50. Controleer of de PC waarop je Rocrail installeert verbinding kan maken met de ECoS. Open de Web interface van de ECoS in een Internet browser met http://192.168.10.50.

Remark: Soms kan de PC (Win XP, SP3) via het netwerk geen verbinding krijgen met de CS1 (ping timeout) ondanks een goed IP-adres en een juiste wijze van aansluiten. In dat geval moet eerst de PC opgestart worden voordat de CS1 opstart.

Nu kunnen de gegevens in Rocrail worden ingevoerd. Start de Rocrail server en de Rocrail GUI. Kies File/Rocrail properties tab Controler en maak een nieuw controler aan van het type "ecos". Vul hier het IP adres (zoals hierboven opgegeven) in en het portnummer 15471 (dit moet altijd deze waarde hebben). Verwijder niet gebruikte controlers en herstart Rocrail server en GUI.

Verbinding testen:

Met de Power On opdracht van Rocrail kunnen we nu de communicatie testen. Kies Control / Power On. De eerste keer gebeurt er niets omdat Rocrail standaard in Power Off opstart en de ECoS in GO. Kies nu nogmaals Control / Power On. De ECoS moet nu naar STOP omschakelen. Doe dit nogmaals en de ECoS gaat naar GO en Rocrail naar Power On. Als dit werkt zijn de controler instelling en verbinding met de ECoS succesvol getest en kunnen de locomotieven worden ingevoerd.

Locomotieven:

Kies Tables/Locomotives en maakt een nieuwe loc met New. De koppeling tussen de ECoS en Rocrail gebeurt niet op adres maar op loc naam zoals deze is opgeven in de ECoS. Bij de ID moet exact de dezelde naam worden ingevuld zoals de naam van deze loc in de ECoS is opgegeven. In dit voorbeeld dus "DB BR215".

Op het tabblad Interface wordt nu het adres opgegeven worden. Het Interface ID dient leeggelaten te worden! De andere loc gegevens kunnen hier ook ingevuld worden, zoals de Decoder steps, V_Mode, V_Min, V_Mid en V_Max.

Het programmeren van decoders wordt nog niet ondersteund door de ECoS PC-interface en is dus nog niet in Rocrail geimplementeeerd.

Loc testen:

Nu kan de eerste loc getest worden. Open Control / Loc Control en start de loc.

Wissels:

Maak een nieuwe wissel aan met Tables/Turnouts. De koppeling tussen de ECoS en de wissel in Rocrail gaat met adres. De ECoS maakt echter gebruik van doorlopende adressen (flat adressing) en Rocrail werkt per decoder. Vul het gewenste protocol in en bij Address het decodernummer en bij port de positie binnen de decoder. Port adressen lopen standaard van 1 to 4. Het Address veld in Rocrail komt dus niet overeen met het adres in de ECoS (behalve voor adres 1 port 1).

Voor het omzetten van de adressen kun je de volgende tabel gebruiken:

ECoS Adres Rocrail address Rocrail Port ECoS Adres Rocrail Address Rocrail Port
1 1 1 13 4 1
2 1 2 14 4 2
3 1 3 15 4 3
4 1 4 16 4 4
5 2 1 17 5 1
6 2 2 18 5 2
7 2 3 19 5 3
8 2 4 20 5 4
9 3 1 21 6 1
10 3 2 22 6 2
11 3 3 23 6 3
12 3 4 24 6 4

Hieronder nog een voorbeeld van een wissel die in de ECoS adres 26 heeft

Van het ESU ECoS Forum Q&A's:

Q: I would like to know with which software manufacturers you are cooperating to control a layout with the ECoS and a PC. (DE: Ich möchte gerne wissen mit welchen Software-Anbietern Sie zusammen arbeiten um mit der Ecos und einem PC die Anlage zu steuern.)

A: All manufacturers of PC-Controlsoftware are free to support the ECoS. We will provide the protocol documentation. Please ask your favorite control software manufacturer if and when it will support the ECoS. (DE: Es steht jedem Hersteller von PC-Steuersoftware frei, ECoS zu unterstützen. Wir werden die Schnittstellenunterlagen zur Verfügung stellen.) Bitte fragen Sie beim Hersteller Ihrer bevorzugten Steuersoftware nach, ob und wann mit einer Unterstützung von ECoS zu rechnen sein wird.)

MarklinBandG · The Märklin Bar & Grill

Re: [B&G] ECoS Protocol Data >"I wonder if this is the same protocol for Marklin systems CU?" "My expectations are that it will be essentially the same. There may be some differences to handle the mfx locos would be my suspicion, but these would all be in addition to this document." Alan B. Pearce

ecos-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1