User Tools

Site Tools


forum:rules-nl

English Version Deutsche Version Nederlandse Versie

Forum regels

De regels voor het ondersteuningsforum voor Rocrail - Innovatief Model Railroad Control System beschrijven de voorwaarden voor een vlotte werking, het omgaan met elkaar en de verantwoordelijkheden van alle leden en gasten.
Door te registreren ga je automatisch akkoord met de forum regels.

Basisregels voor vragen, hulpzoekopdrachten en foutmeldingen

 1. Lees eerst de wiki: Start
 2. Welke Command Station-protocollen gebruikt u? Voer het volgende in: https://forum.rocrail.net/viewtopic.php?t=993
 3. Zorg er bij een nieuwe post voor dat het onderwerpregel betrekking heeft op het onderwerp van de post. (De maximale lengte van een bericht is 2000 letters.)
 4. Update Rocrail voordat u een probleem meldt Update
 5. Als u vragen of problemen heeft met Rocrail, functionaliteit, automatische modus, enz., Voeg dan zeker rocrail.ini, het planbestand en een traceringsbestand toe als bijlage. Handig alternatief: maak een "incident report (issue)" aan Incident Report
 6. Rocrail binaries, of delen daarvan, die u zelf heeft aangemaakt, mogen niet gepubliceerd worden.

Doel van het forum

Het Rocrail Support Forum wordt beheerd door Robert Jan Versluis, met ondersteuning van beheerders en moderatoren (hierna het Rocrail team genoemd) met het volgende doel:

 1. Uitwisseling van ervaringen, vragen over gebruik en discussie
 2. Ondersteuning en suggesties voor uitbreiding van Rocrail
 3. Ontwikkeling en presentatie van doe-het-zelf hardware in het kader van Rocrail
 4. Vragen over gebruik, discussie, assistentie en suggesties voor uitbreiding van het gebruik van digitale modeltreinbesturingscomponenten van derden in het kader van Rocrail
 5. Daarnaast een platform voor algemene uitwisseling over modelspoor-relevante onderwerpen (vooral in de subforums systeempresentatie, chathoek)

Vrijheid van meningsuiting

Op het Rocrail-forum is er in principe vrijheid van meningsuiting. Als een van de andere forumregels is geschonden door een onderwerp of een bericht, kan deze regel (vrijheid van meningsuiting) komen te vervallen. ​ De opties van de moderators om een regelovertreding te corrigeren variëren van het schrijven van een bijdrage tot het oplossen van de situatie, het sluiten van het onderwerp en / of het bewerken van de betreffende bijdrage, tot het uitsluiten van een of meer leden van het forum.

Uiterlijk en gedrag in het forum

Met zijn registratie verbindt elk lid van het forum zich ertoe om de andere gebruikers op een beschaafde en respectvolle manier te behandelen. Dit omvat de naleving van de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland evenals de gebruikelijke etiquette (netiquette), in het bijzonder ook met betrekking tot het vermijden van uitingen van geweld, beledigingen, zware laster of ongegronde beschuldigingen. Aangezien het forum een ​​belangrijke functie heeft bij het onderhouden van relaties tussen gelijkgestemde mensen, is het wenselijk om elk ander lid te behandelen zoals men zelf behandeld zou willen worden door anderen.
​ De instructies van de moderatoren moeten altijd worden opgevolgd. Er zijn geen uitzonderingen op deze regel.
Elke vorm van belediging tegen andere gebruikers moet worden vermeden - zelfs als ze worden uitgelokt.​ Bij een belediging kan elke gebruiker via een bericht of de meldfunctie een moderator op de hoogte stellen van de omstandigheden.​ Mocht er een geschil ontstaan ​​(in tegenstelling tot een normale discussie) tussen twee of meer gebruikers, dan moet dit buiten de openbare ruimte van het forum worden opgelost.​ Bij twijfel kunnen de moderators naar eigen goeddunken beslissen wat verder gaat dan een normale discussie en waarover al een discussie bestaat.​ Threads en posts worden niet getolereerd in dit forum als ze dat wel doen

 • uitsluitend geopend voor provocatie of zonder een specifieke vraag / basisinformatie / specifieke zorg.
 • bieden geen professionele meerwaarde of zijn gewoon off-topic
 • toon geen enkele mate van respect voor andere forumgebruikers of hun mening (vooral door beledigingen, vijandigheid en kleine privéoorlogen).​

Deze threads en bijdragen kunnen indien nodig zonder commentaar door het Rocrail-team worden verwijderd.
Overtredingen van het gedrag op het forum kunnen, afhankelijk van de ernst, leiden tot uitsluiting van het forum direct of in geval van herhaling.

Naleving van rechtsgrondslagen

Het Rocrail-Forum wordt beheerd op een Duitse server en is daarom onderworpen aan de basiswet van de Bondsrepubliek Duitsland, in het bijzonder § 1 en §2 (menselijke waardigheid, algemene vrijheid van handelen, gelijke rechten voor mannen en vrouwen, verboden over discriminatie, vrijheid van geloof, geweten en belijdenis, wetenschap, vrijheid van kunst, meningsuiting, pers en informatie).​ De volgende regels zijn gebaseerd op deze basisrechten en elke gebruiker heeft ermee ingestemd deze regels te volgen bij het registreren.​ Geen enkele bijdrage mag bestaan ​​uit pornografische, extremistische etc. inhoud of andere inhoud die in strijd is met de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland, geheel of gedeeltelijk.
Geen enkele bijdrage mag persoonlijke gegevens (namen, geboortedata, adressen, telefoonnummers, etc.) van derden bevatten.​ E-mailadressen of andere contactgegevens van derden mogen alleen worden verstrekt als deze derden dit uitdrukkelijk toestaan.​ De toestemming moet voor het Rocrail-team duidelijk te begrijpen zijn.​ In het bijzonder mogen e-mails en privéberichten van derden niet zonder hun toestemming worden gepubliceerd.​ In elk geval hebben de moderators het recht om een ​​bericht van een andere gebruiker te bewerken of zelfs te verwijderen als ze dit vanwege de inhoud gepast vinden.​ Wat is "passend" en wat niet, is hun beslissing. Als een moderator wordt gevraagd naar de reden van de maatregel in kwestie, moet hij een forumregel kunnen specificeren die zijn acties rechtvaardigt.​ Deze regels zijn van toepassing op posts, handtekeningen, avatars en profielen.

Gebruiksrechten

Alle teksten, afbeeldingen, audiobestanden en andere gegevens die hier worden gepubliceerd, zijn auteursrechtelijk beschermd. ​ Elke reproductie of reproductie van het geheel of de delen, ongeacht het medium, is verboden tenzij deze schriftelijk is goedgekeurd door de forumbeheerder Robert Jan Versluis. ​ Door een bijdrage te creëren, geeft de gebruiker de operator een eenvoudig recht om de bijdrage te gebruiken in het kader van het forum, onbeperkt in tijd en ruimte en kosteloos. Het gebruiksrecht blijft bestaan, ook na beëindiging van het gebruikscontract. ​ Op deze basis, zelfs nadat het account is verwijderd, worden de bijdragen van de gebruiker niet verwijderd. ​ Een aanvraag tot verwijdering van de gegevens in overeenstemming met de AVG heeft daarom alleen invloed op de gebruikers accountinformatie. ​ Wanneer een gebruiker afbeeldingen uploadt, is hij of zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van de auteursrechten van derden. ​ Overtredingen van auteursrechten op het forum kunnen tot uitsluiting leiden.

Gebruikersprofielen

Elke gebruiker heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens in te voeren volgens de vooraf gedefinieerde keuzevelden in het gebruikersprofiel. ​ De forumregels zijn ook van toepassing op al deze informatie (met name geen illegale of immorele inhoud). De gebruiker moet een gebruikersnaam opgeven. Deze gebruikersnaam mag geen inbreuk maken op het merkenrecht of andere rechten. ​ Het Rocrail-team behoudt zich het recht voor om gebruikersnamen te weigeren. ​ Elke gebruiker kan een gebruikersfoto ("Avatar") instellen. Dit moet een echt beeld van de gebruiker zijn. Andere avatars die duidelijk niets te maken hebben met de persoon van de gebruiker zijn niet gewenst op het Rocrail forum en zullen verwijderd worden.

Het Rocrail-team distantieert zich expliciet van alle links in het forum die niet zelf zijn toegevoegd en / of gespecificeerd. ​ Commerciële reclame is voor elk lid verboden. ​ Het is ook verboden om links naar commerciële websites in de handtekeningen op te nemen. ​ Niet-commerciële verkoop of handel zijn in de relevante secties zoals chathoek of DIY-hardware toegestaan.

Overtredingen

Het Rocrail-team heeft de volgende opties als de forumregels worden overtreden:

 1. Bewerk / verplaats / verwijder individuele berichten, discussielijnen of volledige boardinhoud
 2. Het sturen van een privébericht naar de betreffende gebruiker, eventueel met het verzoek tot verbetering
 3. Verander de avatar en / of gebruikerstitel van het betreffende lid
 4. Toegang tot het forum beperken
 5. Uitsluiting van het forum

Afwijzing van aansprakelijkheid

De aanbieder van het forum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud die op het forum wordt geplaatst, en zeker niet voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Forumbeheerders zijn niet aansprakelijk voor inhoud van derden. Alle inhoud van de forums komt niet overeen met de mening van het Rocrail-team. ​ Alle inhoud is gemaakt door de gebruikers. ​

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Rocrail team.

forum/rules-nl.txt · Last modified: 2021/02/19 21:53 by smitt48