User Tools

Site Tools


iroc-gen-nl

iRoc Introductie & Installatie

Version françaiseNederlandse versieDeutsche VersionEnglish Version InhoudDraadloze besturingiRoc is de draadloze handbediening van Rocrail voor de iPhone en de iPod Touch.
iRoc verbind zich met de client poort van de Rocrail server.

iRoc bevind zich nog steeds in ontwikkeling. Informatie over de laatste wijzigingen en aanvullingen zijn bij LaunchPad.net te vinden:


Mogelijkheden

 • Is te gebruiken met alle Command Stations die door Rocrail ondersteund worden.
 • Loc bediening
 • 16 functies en verlichting
 • Toont de iPhone naam in Rocview
 • Vergrendelen en weer vrijgeven van locs.
 • Instelbare gevoeligheid van snelheidsregelaar
 • Rijwegen bedienen
 • Wissels bedienen
 • Uitgangen bedienen
 • Automatisch opnieuw verbinden
 • Systeemfuncties bedienen
 • Neemt de taal over die ingesteld is op de iPhone/iTouch
 • Inschakelen auto mode
 • Wijzigen loc instellingen
 • Baanspanning indicatie
 • Interactieve beeldscherm van het baanontwerp


Eerste vereisten


Demo Toegang

Om iRoc te kunnen testen zonder een eigen Rocrail bestuurde baan kun je het volgende adres gebruiken:

Host Poort
rocrail.dyndns.org 8051

Het is een klein baantje, verbonden met de virtuele centrale, met circa 20 gedefinieerde lokomotieven inclusief kleine afbeeldingen.
Een verbinding over 3G slaagt niet altijd in één keer; Probeer het dan twee to drie keer. (Wacht wel eerst totdat er een foutmelding komt voordat een volgende poging wordt gestart.)


Setup

Rocrail IP en Poort

Settings → iRoc
ipod-settings.jpg

Rocrail IP en Poort

Leg het Rocrail server IP adres en poort hier vast. (Niet het IP adres van de ECoS of CS2 centrale!)

Lok

De laatst geselecteerde locomotief kan hier worden gewijzigd. Deze waarde wordt na het beëindigen weer overschreven.


Allow sleep

Sta toe dat de Ipod in de sleep modus gaat terwijl Rocrail draait. Na het wakker worden moet Iroc opnieuw gestart worden.

De Snelheidsregelaar

Het standaard gedrag van de regelaar is zo dat er alleen een commando verstuurd wordt als de regelaar losgelaten wordt.
Door de optie High Sensitive te kiezen wordt ieder wijziging direct doorgegeven. Het fijn regelen van het gedrag is mogelijk met de instelling Velocity Delta ; Een standaard waarde is 4 wat betekent dat er een commando verstuurd wordt als de veranderde waarde groter dan 4 is .


Een loc kiezen

Klik op het Loc ID veld om een loc te selecteren.
Afhankelijk van de instelling wordt er een numeriek toetsenbord of een lijst getoond waaruit de keuze gemaakt kan worden.

Selecteer een Locomotief uit de lijst.
Bedien het locomotief veld om de lijst te openen. Blader door de lijst en kies de gewenste locomotief.


Locomotief vrijgave

Als de Rocrail server geconfigureerd is met "Locomotief overnemen" moet de gebruikte locomotief worden vrij gegeven voordat een andere client(iRoc) deze kan gaan bedienen .

Fn Functie

Fn niet actief

Knop Functie
Loc Selecteer een locomotief uit de lijst.
Richting Verander de rijrichting van de geselecteerde locomotief.
F1…F8 F1…F8

Fn actief

Knop Functie
Loc Open het locomotief eigenschappen venster. (nieuw, nog niet geïmplementeerd)
Richting Geef de geselecteerde locomotief vrij voor overname door een andere regelaar.
F1…F8 F9…F16

Auto mode

Boven aan het loc scherm bevindt zich een knop om de geseelcteerde loc in auto mode te zetten.

Start/Stop

Als er geen dienstrooster of blok gekozen is dan wordt er een "GO" commando naar de loc gezonden, let erop dat Rocrail in auto mode staat. Extra besturingsinformatie wordt verzonden als een blok of dienstrooster geselecteerd is voordat de START knop gedrukt is.

Half auto mode

Om de loc in half auto mode te besturen moet de half auto mode keuze gemaakt worden voor de startknop gedrukt wordt. Het dienstrooster en blok kiezer worden genegeerd en op "none" gezet.

Plaats in een blok

De loc wordt in het gekozen blok geplaatst.

Settings

nog niet klaar

Plaatsen

Als het lichtje brandt in de knop betekent dat dat de standaard loc rijrichting gewijzigd is. De knop staart naar Rocraileen wijzig rijrichting commando. Om dit werkend te krijgen is Rocrail versie reviesie 1055 of hoger nodig. Met oudere revisies kan de iRoc indicatie niet overeenstemmen met de werkelijkheid.

Baan spanning

Als de baanspanning uitgeschakeld is , voor wat voor reden dan ook, is dit zichtbaar in de System tab.


Programm on main (PoM)

In het loc scherm kun je CV waarden programmeren :


Het Baanontwerp

Nog niet alles is geïmplementeerd maar wat er is kan gebruikt worden. Raak het scherm aan bij een wissel, sein of melder en het commando wordt uitgevoerd. De grafische weergave van het symbool wijzigt, overeenkomstig de nieuw stand.


App-Store

Verkrijgbaar in de App-Store, zoek naar iRoc:Scherm afbeeldingen


Voorbeeld


iroc-gen-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)