User Tools

Site Tools


lncv-nl

LNCV's

InhoudCentral StationsDigitrax LocoNet

  • FRED & FREDI | LNCV's voor programmering (Uhlenbrock) modules (discontinued)
LNCV's zijn een uitvinding van Uhlenbrock Elektronik GmbH en geven het programmeren van I/O modules een andere dimensie.


Uhlenbrock Elektronik GmbH wil niet vermelden hoe het werkt, maar het is eenvoudig om dit zelf na te gaan.

Wat doet Rocrail met deze informatie? Start dmv. van een algemeen venster om de LNCV's te programmeren, net zoals het mogelijk is op zonder een IB box de onderdelen te programmeren.

Het dialoogvenster is een eenvoudige opzet, maar bruikbaar als je weet hoe te gebruiken.

Enkele modules staan standaard op adres 65535 wat niet programmeerbaar is. (toegestande waarden tussen 1 en 2048) Om met zo een module te connecteren moet je een detectiecommando sturen dmv. de Detect knop. Let erop dat er maar één enkele module aangesloten is op de Loconet bus met adres 65535 and vergeet niet op de program knopte drukken op de module! (De LED knippert).

Als het detectiecommando een antwoord ontvangt van de module dan zal de Module Key gezet worden en de module ontvangt LNCV commando's.

De module keys (indien Uhlenbrock de vier eerste cijfers van het productnummer):

  • 6334 Feedback module voor 2-railsysteem
  • 6335 Feedback module voor 3-railsysteem
  • 6341 Switch module
  • 6861 LISSY Ontvanger
  • enz…

Indien de module reeds een module-adres heeft, dan moet je dit in de CV zetten en de waardevelden:

CV=0 and Value=module address

In dit geval moet je op Start knop drukken om de module actief te maken voor LNCV commando's.

Wanneer de module klaar is om te LNCV commando's te ontvangen dan knippert de LED op de module:

lncv-demo.jpg

Na de "CV and Value" kan je de modules uitlezen en programmeren (Get/Set) dmv. LNCV's: (Check de handleiding vd. module.)

Vergeet niet op de Stop knop te drukken om de module het signaal te geven om de LNCV mode te verlaten. De LED zal stoppen met knipperen.

Verschillende module specifieke dialoogschermen zullen toegevoegd worden:

lncv-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1