User Tools

Site Tools


loc-throttle-nl

Locomotief Throttle

InhoudRocviewControl Dialogs

  • ThrottleThrottle Dialog voor handmatige besturing van locomotieven:

Voorbeeld van verschillende afmetingen van het throttle venster
Standaard Minimum Groot
. cx=200 cy=260 cx=140 cy=240 cx=220 cy=320
. afbeeldingen tonen 75% van de oorspronkelijke grootte (macOS)

Voor elke locomotief kan een afzonderlijk throttle venster worden geopend.

Door te dubbelklikken op een tabelregel in het Locomotief paneel of een Loco afbeelding van de Loco Widgets (indien geactiveerd) opent dit throttle venster.
Dit throttle venster kan meerdere keren worden geopend.

Door het throttle venster te vergroten, worden ook de knoppen breder. Langere namen van de functietoetsen zijn dan gemakkelijker te lezen.

Van ds. 2.1.2324+ de deelgebieden kunnen worden gewijzigd (rode markering), b.v. om het gebied van de schuifregelaar te vergroten (2e afbeelding).

Als Rocview is beëindigd, en een of meer Throttle-dialogen zijn nog steeds open, worden standaard de posities en de gekozen locomotieven hersteld bij de volgende start. Dit kan worden gedeactiveerd in de Rocview Configuration.

Als de Rocview-optie tachometer actief is, kan een snelheid gerapporteerd door de decoder via RailCom worden weergegeven in het optionele gebied KM/H, in het gebied boven de decimale snelheidsweergave [ 0> ]
Voor meer details zie hier


Locomotief/Auto Selectie

Klik op de afbeelding om de gewenste loc of auto te selecteren. (Alleen auto's met adres > 0 worden vermeld.)


Knoppen

Stoppen

Zet de locsnelheid op nul.
Als de loc in de automatische modus rijdt, activeert dit de pauze die eventuele verdere snelheidscommando's zal weigeren. Dit wordt zichtbaar gemaakt met de rode stip in de linkerbovenhoek van deze knop.
Met een tweede klik op de STOP-knop wordt de pauze beëindigd.
Zie ook: Pauze bij stop

Noodstop

Schakel het systeem uit: Noodstop

FG

Functiegroep:

  • 1-14
  • 15-28
  • 29-32


Licht

Locomotiefverlichting.

[ ^ ]

Deze knop schakelt de functieknoppen tussen de locomotieffuncties (Fx) en de treinfuncties (Tx).
Bij het overschakelen naar de treinfuncties (Tx) krijgt de knop een rode markering.

Richting Afbeelding [ << ] / [ >> ]

De richtingsafbeelding wordt gebruikt om de looprichting om te draaien.
Als de pijl naar rechts wijst, betekent dat vooruit; Zie screenshot.
Opmerking: Met auto mode aan moet deze pijl altijd naar rechts wijzen

Decoderselectie

De knop onder de schuifregelaar kan worden gebruikt om te schakelen tussen het primaire en secundaire decoderadres.
Het is alleen ingeschakeld als het secundaire decoderadres voor de geselecteerde loc is ingesteld > 0.
Dit betreft alleen de snelheid; De functies wisselen het decoderadres niet uit.

BinState

Het invoerveld onder de decoderselectie kan worden gebruikt om een ​​BinState in te stellen/te resetten:

BinState Toetsenbord
AAN Voer in
UIT Alt + Enter
Opmerking: De toetsenbordfocus moet in dit veld zijn om de Enter-gebeurtenissen te verwerken. Normaal gesproken wordt een tekstcursor weergegeven wanneer de focus in dit veld is ingesteld.


I, II, III, IIII

De knoppen vertegenwoordigen die in de Loc-Interface gedefinieerde snelheden.

Knoppen Snelheid Knopinfo
III V_max Vmax
III V_cruise Vcruise
II V_mid Vmid
I V_min Vmin


Lange klikken

Knop Functie
Stop Handmatige modus AAN/UIT (Zimo MX10)


loc-throttle-nl.txt · Last modified: 2022/03/24 15:14 by smitt48