User Tools

Site Tools


loc-throttle-nl

Loc bediening

Bedieningsscherm voor het bedienen van locomotieven:

Door met de muis op een loc in het locscherm te klikken opent voor de gekozen loc het bedieningsschermpje.

Voor iedere loc kan zo'n schermpje geopend worden. Meerdere schermpjes kunnen te zelfder tijd geopend zijn.
Als Rocview wordt afgesloten, en één of meerdere van deze schermen staan nog open, dan wordt de positie en gekozen loc opgeslagen en bij de volgende opstart opnieuw getoont.


Annuleren

Sluit dit scherm af.

Stop

Zet de loc snelheid op nul.

**STOP**

Schakelt de baanspanning uit: Nood stop

Fn .....

De functie toetsen.
De teksten op de functietoetsen kunnen vastgelegd worden onder de eigenschappen van de loc.Kijk bij Functies

FG

De volgende groep functietoetsen wordt getoont.

Rijrichting


De richtingsaanduiding wordt gebruikt om van rijrichting te veranderen.
Wanneer de pijlen naar rechts wijzen, is de rijrichting voorwaarts. Zie screenshot.

loc-throttle-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)