User Tools

Site Tools


reverse_loop-nl

Keerlussen

InhoudAuto Mode

  • KeerlussenAlgemeen

Dat de keerlus om een bijzondere behandeling vraagt is voor gebruikers van 2-railsystemen wel bekend. Deze toelichting gaat in eerste instantie niet over de elektrotechnische aspecten van de keerlus maar over de wijze waarop Rocrail geconfigureerd moet worden.
Een goedwerkende noodzakelijke ompoling is een vereiste . De aansturing daarvan is m.b.v. Rocrail goed te realiseren.

Voorbeeld

Wat is de truc die toegepast moet worden om binnen Rocrail een loc een keerlus goed te laten berijden:

Na het berijden van een keerlus staat de loc in feite andersom. Dit moeten we voor de Rocrail logica herstellen en gebruiken daarvoor de optie "Veranderen plaatsing", we draaien de loc in feite weer om. Hij rijdt nu alleen nog de verkeerde kant op dus moeten we ook de rijrichting nog omkeren :"Verander rijrichting". Deze acties doen we in het eerste of laatste blok van een keerlus.

Onderstaand de eenvoudigste keerlus:


De standaardrijrichting (dus 'Voorwaarts') loopt hier van A naar B

Instellen Rijweg

Voor de keerlus zijn de volgende rijwegen nodig:

  • A → KS
  • KS → A

Het binnenlopen van A naar KS verloopt nog zoals te verwachten zou zijn:
Het vertrek vraagt echter bijzondere aandacht:

Belangrijk:

  • "Van Blok en Naar Blok" zo vastleggen zoals getoond
  • Vink "Omkeren" aan om de logische plaatsing van de loc te wijzigen.
  • Vink "Achterwaarts rijden" aanDienstrooster

Een er bijbehorend dienstrooster ziet er als volgt uit:

En dan nog

De meest eenvoudige variant is hier getoont, moet de keerlus ook in beide richtingen bereden kunnen worden dan moet de rijweg overeenkomstig aangepast worden.Twee extra rijwegen moeten dan gedefinieerd worden. In ieder geval is geduld een goede zaak om tot een goed functioneren te komen. Gebruik bij het testen een loc met een verschillende voor en achtekant zodat de rijrichting goed te onderkennen is.


Voor gebruikers van 2-rail systemen moet natuurlijk nog de baanspanning omgeschakeld worden.
Een oplossing hiervoor kan worden gevonden in de GCA102

reverse_loop-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)