User Tools

Site Tools


userpages:hermannk:a_block_for_beginners-nl

Een blok overzicht

Userpages - Hermann (hermannk)


Een locomotief met wagens rijdt van rechts naar links over de baan.

Introductie

Hier leggen we uit wat een blok is, hoe een blok wordt gebouwd met sporen en elektronica en hoe een blok wordt gebruikt.

  1. Een locomotief kan van blok tot blok rijden.
  2. Een blok moet altijd langer zijn (er zijn uitzonderingen) dan de langste trein (locomotief met of zonder wagons).
  3. Een blok moet twee melders hebben (er zijn uitzonderingen) voor de gebeurtenissen ENTER (trein komt een blok binnen) en IN (trein is compleet in het blok aangekomen).


Hier is een blok op een Rocrail plan; de blok-ID is "bk01".
Een blok heeft een plus- (hier links) en een min-kant om de software te laten weten van welke kant de locomotief het blok zal binnenkomen.
Hier heten de melders: "fb01+" en "fb01-".

  1. "fb01+" is de melder aan de plus kant van het blok.
  2. "fb01-" is de melder aan de min kant van het blok.


Meer details

De lengte van een "in" melder moet lang genoeg zijn om de locomotief volledig tot stilstand te brengen binnen de melder (d.w.z. rijdt niet voorbij aan de melder).
Omdat het blok later in beide richtingen kan worden gereden, installeren we de melders symmetrisch (de melders hebben, links en rechts van het blok, dezelfde lengte).

Router configuratie

De ingebouwde "Router" configureert de melders met de blokken als de router eigenschappen correct zijn ingesteld.

Activeer "Verbind melders met blokken".
– Genereer de rijwegen met (Rocview menu / Bestand / Router / Traceren).
Voor de richting in dit voorbeeld is de min kant van het blok de "enter" kant van het blok; zo

  1. melder "fb01-" is verantwoordelijk voor het "enter" evenement en
  2. melder "fb01+" is verantwoordelijk voor het "in" evenement.Om voorbereid te zijn om de tegenovergestelde rijrichting te gebruiken, moet de plus "enter"-zijde ook worden ingesteld:

  1. melder "fb01+" is verantwoordelijk voor het "enter" evenement en
  2. melder "fb01-" is verantwoordelijk voor het "in" evenement. .Samenvatting:

Melder Adressen

De melders moeten een adresinstelling hebben. De adressen moeten uniek zijn (als Rocrail niet weet wie een melder heeft geactiveerd word er een "GHOST"-trein waarschuwing gegeven)!

Rijrichting van treinen

userpages/hermannk/a_block_for_beginners-nl.txt · Last modified: 2021/02/28 09:02 by hermannk