User Tools

Site Tools


tams-railcom-nl

Tams RailCom RC-Link

InhoudCommand StationsTams RailComVersies

Component Versie Opmerking
Rocrail 1.4 revision 1337 or higher
RC-Link Firmware 1.1 :!: Delivered with Beta version 11.5
OpenDCC Atmega32 firmware 0.23 RailCom cutouts and CV read on the main.
Lenz LZV100 Firmware 3.6 RailCom cutouts
Lenz LI-USB Firmware 1.7-16 :!: CV read on the main results in "Parameter error" (1


1) Confirmed by Lenz; Een firmware update is nodig, niet op korte termijn beschikbaar. 22-02-2010


Communicatie Setup

Mac OS X

Device

De FTDI device driver moet geïnstalleerd zijn om RC-Link onder OS X te kunnen gebruiken.
Op de MacBook, onder OS X 10.6, is de naam:

/dev/tty.usbserial-A10048Md


Debian 5

Device

The RC-Link is bind in the system without special device drivers and is most likely named as:

/dev/ttyUSB0

Check the kernel messages for the right device name.

/var/log/messages

usb 2-2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 2-2: Product: FT232R USB UART
usb 2-2: Manufacturer: FTDI
usb 2-2: SerialNumber: A10048Md
usb 2-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
usbcore: registered new interface driver ftdi_sio


Windows

Device

De benodigde driver kan gedownload worden als Windows deze niet ondersteunt. :


Ident Sensor Setup

:!: Voordat Rocrail de loc identificatie kan verwerken moet dit aangezet worden op algemeen .

Aanbevolen Wiki Pagina's

Startup

Nadat de verbinding met de RC-Link tot stand is gekomen laten de volgende boodschappen de goede werking zien:

20100217.193835.095 r9999I rclinkre ORcLink 0329 SN=38 Software=1.1 Hardware=1.0
20100217.193837.013 r9999c rclinkre ORcLink 0312 detector 1 reported address 0
20100217.193837.013 r9999c rclinkre ORcLink 0312 detector 2 reported address 0
20100217.193837.013 r9999c rclinkre ORcLink 0312 detector 3 reported address 0
...


Address Reporting

Als alles aangesloten is volgens de fabriekshandleiding wordt het decoderadres gemeld zodra een loc het detectie spoor oprijdt. :

20100219.090833.065 r9999c rclinkre ORcLink 0312 detector 1 reported address 4958
20100219.090845.826 r9999c rclinkre ORcLink 0312 detector 1 reported address 0

RCD-1 toont de Lenz Köf met adres 4958 in blok b1:

Voorbeeld

<plan rocrailversion="1.4.999-1321">
 <zlevel title="railcom" z="0"/>
 <fblist>
  <fb id="rcd1" x="3" y="2" z="0" state="true" prev_id="rcd1" desc="" show="true" road="false" curve="false" blockid="" routeids="" ori="west" iid="" bus="4" addr="1" activelow="false" ctciid="" ctcaddr="0" ctcport="0" ctcgate="0" ctcasswitch="false" identifier="4958"/>
 </fblist>
 <bklist>
  <bk id="b1" x="3" y="3" z="0" reserved="false" entering="false" state="open" prev_id="b1" desc="" len="0" electrified="false" station="false" gomanual="true" acceptghost="false" terminalstation="false" wait="true" road="false" allowchgdir="true" smallsymbol="false" show="true" commuter="no" ttid="" signal="" wsignal="" signalR="" wsignalR="" speed="cruise" exitspeed="cruise" type="none" incline="0" waitmode="random" minwaittime="1" maxwaittime="30" waittime="10" mvscale="87" mvdistance="0" mvmph="false" evttimer="0" iid="" addr="0" port="0" td="false" typeperm="all">
   <fbevent id="rcd1" action="ident" from="all" byroute="all" endpuls="false"/>
  </bk>
 </bklist>
 <lclist>
  <lc id="Köf" identifier="4958" addr="4958" iid="" prot="L" spcnt="128" fncnt="12" V_min="10" V_mid="50" V_max="100" V_Rmin="0" V_Rmid="0" V_Rmax="0" V_step="0" mass="0" V_mode="percent" placing="true" regulated="true" restorefx="true" dirpause="0" blockwaittime="10" evttimer="0" priority="10" usescheduletime="false" commuter="false" trysamedir="false" tryoppositedir="false" forcesamedir="false" shortin="false" inatpre2in="false" usemanualroutes="false" engine="diesel" cargo="none" secondnextblock="false" consist_lightsoff="false" consist="" V="0" throttleid=""/>
 </lclist>
</plan>


Als het blok vrij is wordt de gemelde loc in het blok geplaatst. :

20100220.162810.365 r9999c rclinkre ORcLink 0318 detector [1] reported address [3] state [on] direction [right]
20100220.162810.366 r9999W rclinkre OBlock  0312 locId not set in block b1
20100220.162810.366 r9999I rclinkre OLoc   1695 cmd "block" for Talent.
20100220.162810.366 r9999I rclinkre OBlock  1510 b1 locid=Talent
20100220.162810.366 r9999I rclinkre OBlock  1531 b1 state=open
20100220.162810.366 r9999I rclinkre OBlock  1462 init block b1

railcom-block02.jpg
In dit voorbeeld wordt de Talent met ID "3" in blok b1 geplaatst.


POM CV Read Reporting

Als het gebruikte CS het lezen van CV's op het hoofdspoor ondersteunt , zoals OpenDCC, dan wordt de CV waarde door de RC-link gerapporteerd:

20100220.140925.442 r9999c rclinkre ORcLink 0348 detector 1 reported CV value 93

Deze waarden worden in Rocview getoond.


Overwegingen

 • Tijdens de vele testen is gebleken dat vaak geen of een verkeerde waarde gerapporteerd wordt. (Vuile rails?)
 • Bij meerdere locs in de detectiesectie wordt een waarde 0 gerapporteerd.
 • Maximaal 24 detectors per RC-Link.
 • Extra bedrading ; Max. lengte niet bekend.
 • Geen rapportage als de detectie sectie overbrugd wordt door een rijtuig met verlichting.
 • Digitrax transponding decoders verstoren de RailCom detectors niet; geen melding.


Test environment

railcom-environment.jpg

tams-railcom-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1