User Tools

Site Tools


pendelbaan-nl

Een pendelspoor

Het pendelspoor

Een pendelspoor is een traject waar een trein permanent tussen 2 blokken heen en weer rijdt. Eigenlijk is dat de realiteit in het echte spoorbedrijf. Maar hoe zet je dat op in Rocrail. Aan de hand van de volgende stappen wordt getoond hoe dat te realiseren is.

  1. gebruik blocksides
  2. definieer de trein als pendeltrein.
  3. sta in de eindblokken het veranderen van de rijrichting toe.
  4. leg een dienstrooster aan
  5. na vastleggen/overnemen van het dienstrooster, ken dat rooster ook toe aan de "follow up"
  6. ken het dienstrooster toe aan de loc
  7. plaats de loc in het startblok ,( of ergens in een blok in de route)
  8. geef een start opdracht aan de loc.De schermen die nodig zijn voor de verschillende instellingen worden hieronder getoond:

de optie blocksides aanvinken: gebruik blokzijde voor rijwegen

markeer de loc als pendeltrein

sta rijrichtingverandering toe in de eindblokken

leg een dienstrooster aan vergeet niet op Overnemen te drukken. Controleer of de instellingen inderdaad
ook vastgelegd zijn door het scherm te sluiten en opnieuw te openen. Ken ook de followup toe.


ken het dienstrooster toe aan de gewenste loc

start de loc

pendelbaan-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1