User Tools

Site Tools


multicontrollers-nl

Meerdere Controllers

Inhoud Rocrail Server


In Rocrail kan je zoveel command/controllers stations gebruiken als nodig.


De eerst gedefinieerde controller is de standaard en heeft geen uniek nummer IDD nodig.(IID = Interface Identifier) Als je meer dan één controller nodig hebt, dan moet je de IDD zetten voor de volgende controller zoals:

rocrail.ini

<rocrail>
  <digint iid="p50x_1" lib="p50x" device="/dev/ttyS0" fbmod="0" bps="19200"/>
  <digint iid="hsi88_1" lib="hsi88" device="/dev/ttyUSB0" fbmod="7" fbleft="7"/>
</rocrail>

De eerste, p50x_1, is de standaard en in dit voorbeeld in gebruik voor loks en functiedecoders.

Nummer twee is de controller om de S88 snel uit te lezen. De IID van de tweede controller moet ook geplaatst worden in alle items die gestuurd worden door deze controller. In dit geval alle bezetmelders.

yourplan.xml

<plan>
  <fblist>
    <fb id="FB1" iid="hsi88_1" pin="8" unit="5" x="22" y="5" z="0" ori="west"/>
  </fblist>
</plan>

Alle paramters kun je vastleggen met behulp van de Rocgui-dialogen, maar voor de duidelijkheid is het resultaat in de .ini bestanden weergegeven..

multicontrollers-nl.txt · Last modified: 2022/04/01 14:26 by smitt48