User Tools

Site Tools


stop-server-nl

Het stoppen van de Rocrail Server

InhoudHet programmaGebruik het Shutdown Rocrail and Exit commando in het file menu om de server te stoppen. Als deze optie om wat voor reden niet beschikbaar is, type dan *q* in het DOS venster en geef Enter. Welke optie gekozen kan worden is afhankelijk van de wijze waarop de Server opgestart was.(zie onderstaand)

Vermijd het gebruik van ctrl-c of kill commando's hierdoor kan data verloren gaan. Als je per ongeluk Rocview afsluit zonder de server gestopt te hebben is het aan te raden Rocview te herstarten en dan via het file menu de server en Rocview af te sluiten.

Het gebruik van Rocview

De Rocview optie shutdown rocrail and exit is alleen beschikbaar als de server gestart is zonder de aanwezigheid van een interactieve Dos box. (opm.: zelfs als er een Dosbox zichtbaar is mag deze niet interactief zijn, e.e.a. afhankelijk van hoe de server opgestart is en welk operatingsystem er draait.)

Gebruik de optie onder Rocview indien beschikbaar. Rocrail draait normaal de server met een interactieve dosbox. Als het file menu item niet beschikbaar is sluit dan de server af in de dosbox.

Het begruik van de dos-box

Als het rocview file menu item niet beschikbaar is, gebruik dan het q <enter> commando om de server te stoppen. Klik op het venster om dit te activeren en type de letter "q" gevolgd door de enter toets.

Het commando "-console" wordt gebruikt om de server op te starten met een interactieve dosbox. Dit voorkomt het afsluiten van de server bij het opstarten van Rocview waardoor het file menu item niet beschikbaar zou zijn.

Vele andere commando's kunnen ingetypt worden om de server te besturen, zie hiervoor Console mode voor een complete lijst

Nood Stop

Soms hangt de server en moet dan handmatig gestopt worden. Ga dan naar de dos-box, klik er op en type ctrl-c. Onder Linux kun je het kill commando gebruiken in een terminal venster om het gewenste proces te beeindigen. Gebruik niet kill -9 tenzij absoluut noodzakelijk dit veroorzaakt een verkeerd afsluiten van de server.

Niet juiste server stop

Als de server gestopt is door het operating systeem of door een computer crash is deze niet goed afgesloten. De ini. en layout bestanden zijn niet opgeslagen en de momentane status van de baan zijn verloren. Het gebruik in Windows van het rode kruisje in de rechter bovenhoek kan ook tot gevolg hebben dat Rocview en de server niet goed afgesloten worden met als gevolg dataverlies. Windows wacht slechts enkele seconden en zal dan incorrect de server afsluiten. Ook het gebruik van de task-manager in windows is niet safe.

Als de server incorrect afgesloten is herstart rocrail en controleer voorzichtig alle setiings, gebruik init om de wissles goed te zetten, controleer alle blokken om er zeker van te zijn dat de blok bezettingen kloppen. Na controleren, sluit Rocrail af en start opnieuw op om er zeker van te zijn dat alle gegevens goed opgeslagen zijn.

In byzondere gevallen is het aan te bevelen alle spanningen uit te schakelen ook de computer en opnieuw op te starten.

Opm.: De server heeft tijd nodig om te antwoorden als er contact gezocht wordt met het command station als dit geen spanning heeft of verkeerd geconfigureerd is. Heb geduld en voorkom het verkeerd afsluiten van de server.

stop-server-nl.txt · Last modified: 2022/04/01 14:27 by smitt48