User Tools

Site Tools


stage-nl

Opstel Blok

InhoudBaanontwerpOpstelblok


Wat is een opstelblok?

  • Een opstelblok is een speciaal blok onderverdeeld in meerdere detectie secties met dezelfde lengte
  • Rekening houden met de treinlengte kunnen er 1 of meerdere treinen achter elkaar opgesteld worden.
  • In het opstel blok schuift een trein een sectie op als de eerste trein vertrokken is.
  • Als er een trein binnenkomt met een onbekende lengte vertrekken er geen andere treinen.
  • Er is slechts 1 richting verkeer. De pijl wijst naar de vertrekkant.


Demo


Het opstelblok laat alleen de treinID zien als er gereserveerd wordt en als de trein de enter melder activeert anders wordt tussen haakjes het aantal treinen getoont.


Algemeen


ID

Id is binnen Rocrail een unique codering en kan zelf gekozen worden.
Als de ID gewijzigd wordt moeten ook de bijbehorende rijwegen aangepast worden.

Beschrijving

Vrije tekst die wordt weergegeven.

Sectie lengte

Lengte van de sectie in cm of inches.¹

Trein tussenruimte

Tussenruimte tussen de treinen in cm of inches.¹

Entermelder

De eerste melder in het opstelblok.


¹ De zelfde maateenheid als genruikt voor de treinlengte.

Secties


De eerste op de lijst is de "enter" kant en de laatste de vertrek kant.

ID

Een uniek kenmerk.

Sensor

De melder voor het eind va n de sectie.

LocoID

De loc die "nu" de geselecteerde sectie bezet.


Commando's

Compress

  • Verplaatst de aanwezige treinen naar het eind van de sectie , vult de lege plekken op en maakt ruimte voor nieuwe binnenkomende treinen.
  • Schakelt de "auto mode" in voor de wachtende trein aan het eind.
stage-nl.txt · Last modified: 2021/06/18 00:25 by smitt48