User Tools

Site Tools


userpages:hermannk:function_mapping-nl

Functies Mappen

Userpages - Hermann (hermannk)

Voorwoord 0: Zoals beschreven in de wiki, worden de instellingen alleen opgeslagen als het veld "Beschrijving" een vermelding bevat !!!
zie Beschrijving

Voorwoord 1: De functie nul (functie "F0") heeft een speciale rol. Het is bedoeld voor de "licht" -functie en er is dus geen manier om functienummer nul om te leiden naar een ander functienummer (met mapping). 1)

Voorwoord 2: Als de handregelaar gemakkelijk leesbare functielabels mogelijk maakt, moet mapping worden vermeden, maar moet het volledige scala aan functies van elke locomotief afzonderlijk op de handregelaar worden weergegeven.

Voorwoord 3:
3a) Niet alle locomotief- en / of functieregelaars ondersteunen 32 functienummers.
3b) Niet alle protocollen ondersteunen 32 functienummers.
Binnen deze documentatie is functienummer 32 gereserveerd voor "doe niets". Als dit niet mogelijk is in een bepaalde configuratie, definieer dan een ander functienummer dan 32 dat is gereserveerd voor "doe niets". Het kan ook nodig zijn om één gereserveerd functienummer te hebben voor loc besturingen en een ander gereserveerd functienummer voor functieregelaars.

Waarom het mappen van Functies?

Met behulp van een handbediening voor het besturen van de locomotief en de locomotief functies, is er vaak geen ruimte op de knoppen voor een uitgebreide omschrijving en zeker geen mogelijkheid voor variabele omschrijvingen. Op de een of andere manier hebben we te maken met de functienummers van 1 tot 32.


Als voorbeeld hebben de onderstaande functietoewijzing voor een drietal loc's:

Fabrikant Fabrikant Fabrikant
Locomotief 1 Locomotief 2 Locomotief 3
Functie Functie Functie
# Omschrijving # Omschrijving # Omschrijving
0 licht 0 licht 0 licht
1 koplamp 1 1 koplamp 1 fluit
2 koplamp 2 2 fluit 2 rookgenerator
3 claxon 1 3 pantograaf 3 remmen
4 claxon 2 4 grootlicht 4
5 grootlicht 5 remmen 5
6 koppeling loc 6 zanden 6
7 ventilator 7 motor 7
8 remmen 8 8
9 motorgeluid 9 9
10 zanden 10 10
11 cabinelicht 1 11 11
12 cabinelicht 2 12 12
13 sluitsein 13 13
xx xxxx xx xxxx xx xxxx


Met het Functie-mappen binnen Rocrail ontstaat een mogelijkheid is om zelf een gemeenschappelijke functienummerlijst te definiëren, die van toepassing is voor alle gebruikte locomotieven (uit de lok lijst).

In dit voorbeeld worden de functienummers als volgt gebruikt:

Functie Gebruik
F1 to F9 Locomotief functies
F10 to F19 Trein / wagon functies
F20 to F31 beschikbaar
F32 gereserveerd


In deze beschrijving worden de volgende eisen gesteld:

Toewijzing van handregelaar Fabrikant Fabrikant Fabrikant
voor alle locomotieven Locomotief 1 Locomotief 2 Locomotief 3
Functie Functie Functie Functie
# Beschrijving # Beschrijving # Beschrijving # Beschrijving
0 licht 0 licht 0 licht 0 licht
1 sluitsein 1 koplamp 1 sluitsein 1 fluit
2 cabinelicht 1 2 sluitsein 2 fluit 2 rookgenerator
3 fluit 3 claxon 1 3 pantograaf 3 remmen
4 remmen 4 claxon 2 4 grootlicht 4
5 rookgenerator 5 grootlicht 5 remmen 5
6 motor 6 koppelen loc 6 zanden 6
7 pantograaf 7 ventilator 7 motor 7
8 koppeling loc 8 remmen 8 8
9 rangeerstand 9 motor geluid 9 9
10 binnenverlichting 10 zanden 10 10
11 koppelen wagon 1 11 voorste cabinelicht 11 11
12 koppelen wagon 2 12 achterste cabinelicht 12 12
13 koppelen wagon 3 13 sluitsein 13 13
14 koppelen wagon 4 14 14 14
xx xxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxx
32 gereserveerd 32 gereserveerd 32 gereserveerd 32 gereserveerd


Met de functienummertoewijzing voor elke locomotief kunnen de vaste handregelaar-functienummers worden vertaald in loc-afhankelijke functienummers. De volgende gevallen kunnen zich voordoen:

de handbediening is beschikbaar in de locomotief de handbediening is NIET beschikbaar in de locomotief
functienummers zijn hetzelfde functienummers zijn NIET hetzelfde maakt geen verschil
geef de functie door redirect-functie (map) omleiden naar ongebruikt functienummer
F3 "fluit" → F3 "claxon 1" F4 "remmen" → F8 "remmen" F7 "pantograaf" → F32 "gereserveerd"

Voorwaarde is: Er is één belangrijke voorwaarde functienummer 32 wordt niet gebruikt in de locomotief!

Hoe een functietoewijzing te configureren

* Maak in de eigenschappen van onze locomotief eerst een lijst met vaste functieknoppen van de handbediening aan (bijv. door een reeds beschikbare locomotief de functies te "kopiëren").
* Voer dan in de kolom fx het fabrieksfunctienummer van onze locomotief in.
* Het (voor Rocrail) gereserveerde functienummer 32 wordt ingevoerd voor alle functies die niet bij de betreffende loc voorkomen.

In dit voorbeeld wordt het bereik van functies van de handregelaar dan als volgt gedefinieerd:
- Functies 1 tot 9 zijn gereserveerd voor de locomotieven;
- Functienummers 10 t / m 19 zijn gereserveerd voor treinen / wagons;
- Functienummers 20 t / m 31 kunnen vrijelijk worden gebruikt;
- Het functienummer 32 van de handregelaar is gereserveerd als "gereserveerd".

Toewijzing van handbediende rijregelaar Fabrikant
Onze locomotief Onze locomotief
Locomotief Functie Functie
Adres Toewijzen aan
11 # Beschrijving Adres fx # Beschrijving
0 licht - - 0 licht
1 sluitsein 0 13 1 frontsein
2 cabine licht 0 11 2 sluitsein
3 fluit 0 0 3 toeter 1
4 remmmen 0 8 4 toeter 2
5 rookgenerator 0 32 5 grootlicht
6 motor 0 9 6 koppeling loc
7 pantograaf 0 32 7 ventilator
8 koppelen loc 0 32 8 remmen
9 rangeerstand 0 24 9 motor geluid
10 binnenverlichting 0 32 10 zand
11 koppelen wagon 1 0 32 11 voorste cabinelicht
12 koppelen wagon 2 0 32 12 achterste cabinelicht
13 koppelen wagon 3 0 32 13 sluitsein
14 koppelen wagon 4 0 32 14
15 - 0 32 15
16 - 0 32 16 bestuurderscabine open/dicht
17 - 0 32 17 Fader
18 - 0 32 18
19 - 0 32 19 compressor
20 - 0 32 20
21 - 0 32 21 bocht geluid
22 - 0 32 22 parkeerlichten
23 - 0 32 23 losse loc
24 - 0 32 24 rangeerstand
25 - 0 32 25
26 - 0 32 26
27 - 0 32 27
28 - 0 32 28
29 - 0 32 29
30 - 0 32 30
31 - 0 32 31
32 gereserveerd 0 0 32

Voorbeeld: handregelaar # = 3 "fluit" en onze locomotief fx = 0 "claxon 1"

Locomotief eigenschappen / functies

In dit voorbeeld moet knop 9 op de handregelaar ingesteld worden voor het "rangeren" (rangeerstand) voor alle locomotieven;
- onze nieuwe locomotief gebruikt functie nr. 24 voor de rangeerstand;
- de mapping fx = 24 wordt dan ingevoerd in de eigenschappen van onze locomotief voor functie # = 9.

Wagon-eigenschappen / -functies

Net zoals voor een locomotief kan een functienummerlijst ook voor wagons worden gespecificeerd…

… en kan indien gewenst worden opgenomen in de functienummerlijst van een locomotief.
(zie "koppelen wagon 1" en "koppelen wagon 4" in de bovenstaande tabel).

Mapping bij "Locomotief met trein"

De functies "Locomotief en Trein" zijn nu gedefinieerd op de handregelaar.

Toewijzing van handregelaar
Functie
# Omschrijving
xx xxxx
10 binnenverlichting
11 koppelen wagon 1
12 koppelen wagon 2
13 koppelen wagon 3
14 koppelen wagon 4
xx xxxx
32 gereserveerd


Kortom, Rocrail geeft het functienummer van de handregelaar door aan de locomotief en aan alle wagons in de trein.

In elke wagon is er dan de mogelijkheid om het functienummer van de handregelaar om te leiden naar een specifieke wagon-functie (mapping).

Handregelaar Wagon
# Omschrijving # Omschrijving Fx
F5 xxxx F5 koppelen F32
F10 binnenverlichting F10 binnenverlichting 0
F11 koppelen wagon 1 F11 F5

Voorbeeld: handregelaar # = 11 "koppelen wagon 1" wordt doorgestuurd naar de wagon functie 5 door Fx = 5 voor wagon 1 ("wagon151").

Toewijzing van handbediening Fabrikant Fabrikant
Onze locomotief Onze Wagon 1 ("wagon151") Onze Wagon 2 ("wagon152")
Locomotief Functie Functie Functie
Adres Mapping Mapping Mapping
11 # Omschrijving Adres fx # Omschrijving Fx # Omschrijving Fx
xx xxxx - - xx xxxx xx xx xxxx xx
5 rookgenerator 0 32 5 koppelen 32 5 koppelen 32
xx xxxx - - xx xxxx xx xx xxxx xx
10 binnenverlichting 0 32 10 binnenverlichting 0 10 binnenverlichting 0
11 koppelen wagon 1 0 32 11 koppelen wagon 1 5 11 32
12 koppelen wagon 2 0 32 12 32 12 koppelen wagon 2 5
13 koppelen wagon 3 0 32 13 32 13 32
14 koppelen wagon 4 0 32 14 32 14 32
xx xxxx 0 32 xx xx xx xx
32 gereserveerd; 0 0 32 0 32 0

Met deze configuratie kunnen de functies van de locomotief worden bediend, kunnen de twee wagens afzonderlijk worden losgekoppeld en kan de binnenverlichting in alle wagens tegelijkertijd worden in- en uitgeschakeld.


Toewijzing aan adres en functienummer

Er zijn voertuigen met een eigen functie-decoder met een eigen adres. Om dit te ondersteunen kan de definitie voor de functietoewijzing naast het functienummer ook een eigen adres gebruiken. zie Adres en fx
Een voorbeeld van een eigen functie-decoderadres van een locomotief (zonder trein) is te vinden op ** Test 6 **.

Praktische test

De functiedefinities voor een locomotief en twee wagens die in deze documentatie worden vermeld, moeten bij verschillende tests op hun geldigheid worden gecontroleerd. Hiertoe wordt de trein "op_51-nl", die bestaat uit de twee wagens "car151-nl" en "car152-nl", gekoppeld aan de locomotief "lc_11-nl". Na het klikken op een functieknop op de handregelaar, word het resultaat uitgelezen in het regelaar-traceervenster van Rocview en hier weergegeven.

Locomotief Trein
lc_11-nl op_51-nl
Wagon 1 Wagon 2
car151-nl car152-nl

 
Opmerking 1: Adressen die worden gebruikt voor een MBUS-controller:

ID Adres [hex] Adres [dec]
lc_11-nl 0x406F 111
car151-nl 0x4097 151
car152-nl 0x4098 152

Opmerking 2: "fn = 32, val = 1" betekent: functie-nummer = 32, waarde = 1
Opmerking 3: De tests zijn uitgevoerd met Rocrail versie 2.1.755 met deze werkruimte.

Test 1 - Fluit

De locomotief moet fluiten en de twee wagons doen niets; het functienummer van de handregelaar is gelijk aan het loc functienummer:

Handregelaar Locomotief Mapping Wagon 1 Mapping Wagon 2 Mapping
Korte beschrijving: F3 = "fluitje" fx = 0 car151 Fx = 32 car152 Fx = 32
Resultaat: loco [lc_11-en] addr = 0x406F fn = 3, val = 1
loco [car151-en] addr = 0x4097 fn = 32, val = 1
loco [car152-en] addr = 0x4098 fn = 32, val = 1
Geslaagd voor de test.

Test 2 - Rangeren

De locomotief moet de "rangeerstand" activeren en de twee wagons doen niets; het functienummer van de handregelaar verschilt ten opzichte van het loc functienummer:

Handregelaar Locomotief Mapping Wagon 1 Mapping Wagon 2 Mapping
Korte beschrijving: F9 = "Rangeren" fx = 24 car151 Fx = 32 car152 Fx = 32
Resultaat: loco [lc_11-nl] addr = 0x406F fn = 24, val = 1
loco [car151-nl] addr = 0x4097 fn = 32, val = 1
loco [car152-nl] addr = 0x4098 fn = 32, val = 1
Geslaagd voor de test.

Test 3 - Binnenverlichting

De locomotief doet niets, maar alle wagons moeten de "binnenverlichting" activeren:

Handregelaar Locomotief Mapping Wagon 1 Mapping Wagon 2 Mapping
Korte beschrijving: F10 = "binnenverlichting" fx = 32 car151 Fx = 0 car152 Fx = 0
Resultaat: loco [lc_11-nl] addr = 0x406F fn = 32, val = 1
loco [car151-nl] addr = 0x4097 fn = 10, val = 1
loco [car152-nl] addr = 0x4098 fn = 10, val = 1
Geslaagd voor de test.

Test 4 - Koppelen wagon 2

De locomotief doet niets, maar wagon 2 moet de koppeling activeren:

Handregelaar Locomotief Mapping Wagon 1 Mapping Wagon 2 Mapping
Korte beschrijving: F12 = "koppel wagon 2" fx = 32 car151 Fx = 32 car152 Fx = 5
Resultaat: loco [lc_11-nl] addr = 0x406F fn = 32, val = 1
loco [car151-nl] addr = 0x4097 fn = 32, val = 1
loco [car152-nl] addr = 0x4098 fn = 5, val = 1
Geslaagd voor de test.

Test 5 - Koppelen wagon 1

De locomotief doet niets, maar wagon 1 moet de koppeling activeren:

Handregelaar Locomotief Mapping Wagon 1 Mapping Wagon 2 Mapping
Korte beschrijving: F11 = "koppel wagon 1" fx = 32 car151 Fx = 5 car152 Fx = 32
Resultaat: loco [lc_11-nl] addr = 0x406F fn = 32, val = 1
loco [car151-nl] addr = 0x4097 fn = 5, val = 1
loco [car152-nl] addr = 0x4098 fn = 32, val = 1
Geslaagd voor de test.

Test 6 - Afzonderlijk functieadres

De handregelaar bedient functie F27
- voor locomotief "lc_11plus-nl" met adres 113 = 0x4071 en
- de extra functie-decoder heeft het adres 114 = 0x4072.
De locomotief doet niets, maar de extra functie decoder moet functienummer 26 uitvoeren:
F27 Adres = "114" = "0x4072" fx = "26"

Handregelaar Locomotief Mapping om adres te splitsen
Adres Functie
Korte beschrijving: F27 = "speciaal" Adres = 114 fx = 26
Resultaat: loco [lc_11plus-nl] addr = 0x4072 fn = 26, val = 1
Geslaagd voor de test.
1)
In een aantal oudere Märklin-loc's is de F0 in gebruik voor de Telex-functie.
userpages/hermannk/function_mapping-nl.txt · Last modified: 2021/02/28 09:03 by hermannk