User Tools

Site Tools


signal-setup-nl

Seinen: Hoe te installeren (Set up)

InhoudRocrail ObjectenSeinenHoe installeer je seinen in Rocrail


1.0 Introductie

Het inrichten van de seinen wordt vaak als lastig gezien, vooral omdat er zoveel mogelijkheden zijn en sommige begrippen vaak onduidelijk zijn.
Deze gids zal:

 • laten zien hoe seinen moeten worden geadresseerd;
 • legt uit hoe verschillende besturingssystemen werken;
 • voorbeelden geven;
 • en afronden met een stap-voor-stap instructie.


2.0 Adressering

Het adresseren van sein wordt op dezelfde wijze gedaan als bij wissels. Dat is dus (naar keuze) MADA, PADA of FADA (Flat).

:!: Raadpleeg de Handleiding Adressering Decoders voor aanwijzingen hoe dit te doen.

Het is afhankelijk van de Centrale welk adresserings schema gebruikt moet worden. Indien mogelijk heeft de PADA adressering de voorkeur.

2.1 Vergelijkingstabel Adressering Schema's

De onderstaande tabel wordt herhaald als referentie. Zie voor het volledige overzicht de Handleiding Adressering Decoders

MADA PADA Flat (e.g. BiDiB)
Sein Nummer Adres Poort Adress Poort Adress Poort
1 1 1 0 1 1 0
2 1 2 0 2 2 0
3 1 3 0 3 3 0
4 1 4 0 4 4 0
5 2 1 0 5 5 0
6 2 2 0 6 6 0
2 2 3 0 7 7 0
8 2 4 0 8 8 0
9 3 1 0 9 9 0

3.0 Besturing

Het besturingssysteem heeft invloed op het type en volgorde van commando's die door de Centrale worden verzonden.

Het standaard bestrurings type is "Default", waarbij adressen en uitgangen direct (lineair) een seinlamp aansturen. Als alternatief kunnen "patronen" worden gebruikt wanneer een specifieke volgorde gewenst wordt. In de meeste gevallen is het type "liniar" het gemakkelijst te gebruiken.

Merk op dat:

 • het adresseren in de voorbeelden is gedaan in de PADA notatie. Zie tabel 2.1 hoe dit in andere notaties gebruikt kan worden.
 • de opties "wissel" en "omkeren" kunnen gebruikt worden voor 2-lichts seinen met standaard bedieningsmogelijkheden.


3.1 Default

De "default"-instelling gebruikt het adres en de poort-velden en de uitgangen (rood, groen) voor elke seinlamp. afzonderlijk. Meervoudige opdrachten worden gegeven voor aparte lampen.(Dit is niet van toepassing voor 2-lichts seinen). Kies voor "patronen" of "lineaire" aansturing wanneer dit niet gewenst is of leidt tot ongewenste seinbeelden.

De adressering en uitgangen die getoond worden in de voorbeelden, zijn in een testomgeving ontstaan. In een andere omgeving kunnen ze afwijken.
Voor alle seinlampen die niet gebruikt worden moet het adres "0"(nul) en de poort eveneens "0" (nul) blijven.

2-lichts sein, Eenvoudige setup met gebruik van wisselcommando's en default instelling
Adressering Uitgang Opties
Veld Adres Poort Wissel Omkeren
ROOD 0 1 niet gebruikt ✔ / ✘

Gebruik "omkeren" wanneer de seinlampen verwisseld zijn.

2-lichts sein, Standaard setup met default instelling
Adressering Uitgang
Veld Adres Poort
ROOD 0 1 rood
GROEN 0 1 groen

De opties Wissel en Omkeren mogen niet worden gebruikt.
Wissel de uitgangen om wanneer de seinlampen verwisseld zijn.

3-lichts sein met default instelling
Adressering Uitgang
Veld Adres Poort
ROOD 0 1 rood
GROEN 0 1 groen
GEEL 0 2 groen

Wissel de uitgangen van ROOD en GROEN om wanneer de seinlampen verwisseld zijn.
Wissel de uitgang voor GEEL om wanneer de seinlamp niet brandt.

4-lichts sein met default instelling
Adressering Uitgang
Veld Adres Poort
ROOD 0 1 rood
GROEN 0 1 groen
GEEL 0 2 groen
WIT 0 2 rood

Wissel de uitgangen van ROOD en GROEN om wanneer de seinlampen rood en groen verwisseld zijn.
Wissel de uitgangen van GEEL en WIT om wanneer de seinlampen geel en wit verwisseld zijn.

3.2 Patronen

Patronen worden vaak gebruikt bij specifieke sein-decoders die als regel slechts één commando per seinlamp vragen. Patronen kunnen ook gebruikt worden om speciale opdrachtreeksen te creeëren. Dit is soms nodig voor mechanische seinen en lichtseinen die zijn aangesloten op wissel-decoders (voor continue spannning, relaissturing), enz.

Via het Interface Menu kunnen alleen de adressen voor ROOD en GROEN worden gezet. Andere velden en poorten zijn niet beschikbaar.
De uitgangen worden gezet op het Details tab-blad door gebruik te maken van de aan/uit-knoppen om het patroon te bepalen.
Als regel wordt elke individuele lamp aangestuurd door een uitgang.
Met twee adressen (dat is voor 4 uitgangen) kunnen zo maximaal 4 seinlampen worden aangestuurd via patronen.

Het is goed gebruik om alle niet gebruikte poorten uit te schakelen door de knop "N" te gebruiken.

De adressering en uitgangen die getoond worden in de voorbeelden, zijn in een testomgeving ontstaan. In een andere omgeving kunnen ze afwijken.

2-lichts sein met patronen

Adressering (Interface tab):

Adressering
Veld Adres Poort
ROOD 0 1
GROEN 0 0

Patronen (Details tab):

Seinlamp ROOD adres GROEN adres
R1 G1 N R2 G2 N
ROOD
GROEN
GEEL
WIT
BLANCO

Wissel de uitgangen van ROOD en GROEN om wanneer de seinlampen verwisseld zijn.

3-lichts sein met patronen

Adressering (Interface tab):

Adressering
Veld Adres Poort
ROOD 0 1
GROEN 0 2

Patronen (Details tab):

Seinlamp ROOD adres GROEN adres
R1 G1 N R2 G2 N
ROOD
GROEN
GEEL
WIT
BLANCO

Wissel de uitgangen van ROOD en GROEN om wanneer de seinlampen verwisseld zijn.
Wissel de uitgang voor GEEL (onder het Groene adresdeel) om wanneer de seinlamp geel niet brandt.

3-lichts sein, Speciale opdrachten met patronen

Adressering (Interface tab): Als bovenstaand voorbeeld.

Patronen (Details tab):

Seinlamp ROOD adres GROEN adres
R1 G1 N R2 G2 N
ROOD
GROEN
GEEL
WIT
BLANCO

In een aantal gevallen kan het sein niet worden geschakeld van groen naar geel. Dit kan het geval zijn waneer de volgorde Groen → Rood → Geel moet zijn. Let hiervoor op de extra waarde van G1 voor de gele seinlamp.

3-lichts sein, met patronen

Adressering (Interface tab): Als bovenstaand voorbeeld.

Patterns (Details tab):

Seinlamp ROOD adres GROEN adres
R1 G1 N R2 G2 N
ROOD
GROEN
GEEL
WIT
BLANCO

Wanneer lichtseinen verbonden zijn met wisseldecoders moet soms de gele lamp uitgeschakeld worden (door deze om te zetten via de niet verbonden uitgange van het tweede relais) voor zowel de rode als groene seinlamp. Bij de stand geel (groen/geel) moeten juiste de gele én de groen lamp aan gezet worden. Dit is met name van toepassing op het Duitse seinstelsel (met rood, groen en groen/geel). dit kan ook voor andere toepassingen benut worden door het wisselen of niet selecteren van uitgangen.

4-lichts sein, met patronen

Adressering (Interface tab):

Adressering
Veld Adres Poort
ROOD 0 1
GROEN 0 2

Patronen (Details tab):

Seinlamp ROOD adres GROEN adres
R1 G1 N R2 G2 N
ROOD
GROEN
GEEL
WIT
BLANCO

Wissel de uitgangen van ROOD en GROEN (bij het Rode Adres) om wanneer de seinlampen Rood en Groen verwisseld zijn.
Wissel de uitgangen van GEEL en WIT (bij het Groene Adres) om wanneer de seinlampen Geel en Wit verwisseld zijn.

Seindecoders met eigen matrix

Bij een aantal seindecoders worden twee adressen gebruikt om het gewenste seinbeel samen te stellen. De handleiding van de decoder gebruikt dan vaak een matrix om de verschillende lampen aan te sturen. Bijvoorbeeld: Het eerste adres voor Rood en het tweede adres voor Rood vormen samen het sienbeeld Rood (Stop, Hp0, enz.); Het eerste adres Groen en tweede adres Rood geven het seinbeeld Groen (Doorgaan, Hp1,..). Het eerste gebruikte adres wordt dan gebruikt voor de "Rode" status, het tweede adres voor de "Groene" status in de patroon-samenstelling.

Dergelijke decoders zijn daarmee gemakkelijk te besturen met patronen. De matrix die specificeerd is in de decoder-instelling wordt dan gebruikt voor de instelling van het sein.

Adressering (Interface tab):

Adressering Opmerking
Veld Adres Poort
ROOD 0 1 1e Adres
GROEN 0 2 2e Adres

Patronen (Details tab):

(1e Adres) (2e Adres)
Aspects ROOD adres GROEN adres
R1 G1 N R2 G2 N
ROOD
GROEN
GEEL
WIT
BLANCO

Dit voorbeeld is het resultaat van de instellingen van een decoder. De ingevulde gegevens (naast andere informatie) was daarmee:

 • 1e adres Rood en tweede adres Rood levert seinbeeld Rood.
 • 1e adres Groen en tweede adres Groen lever seinbeeld Geel.

Voor de bovenstaande tabels betekent dit: Zet R1 en R2 in de regel ROOD. Zet in de regel GEEL de waarde G1 en G2 actief. (In feite worden de seinlampen gewisseld, dus Regel Rood = G1 en G2 actief, Regel GEEL = R1 en R2 actief) In sommige gevallen zal alleen door verschillende instellingen te proberen het correcte resultaat kunnen worden bepaald.

3.3 Lineair


Het lineaire besturings model is het eenvoudigste model om te gebruiken om seinbeelden te realiseren. Hier wordt uitsluitend een priamair adres gezet. Bij 2 lichts-seinen wordt daarmee slechts één adres gebruikt. Seinen met meer lampen, worden bediend met twee adressen, waarbij het tweede adres het primaire adres+1 is. Hoe meer lampen aangestuurd moeten worden, des te meer adressen gebruikt worden. Op deze manier kunnen tot 32 lampen met 16 opeenvolgende adressen worden gebruikt.

Standaard seinen met maximaal 4 seinlampen gebruiken dan het seinlampnummer voor de toewijzing aan de uitgangen. Meervoudige seinen hebben dan steeds een vaste relatie tussen seinlamp en uitgang.

Seinlampnummers hebben een nummer lopend van 0 tot en met 3, waarbij 0 de eerste lamp is en 3 de 4e lamp. Gebruikleijk is dan seinlamp 0 de rode lamp en seinlamp 1 de groene lamp. Geel kan dan we 2 of 3 zijn, afhanhelijk van de gekozen instellingen. Wanneer voor Geel nummer 2 gekozen is, wordt Wit uiteraard 3 en omgekeerd. Lampen die niet gebruikt worden krijgen de waarde 0 (nul).
In de onderstaande voorbeelden is de adressering op basis van seinlampnummers weergegeven. (dit is in een testomgeving bepaald. De feitelijke situatie kan dus afwijken).

Adressering (Interface tab):

Adressering
Veld Adres Poort
ROOD 0 1

Uitsluitend het primair adres is geplaats in het ROOD veld ongeacht het aantal seinlampen (tussen 2 en 32)

Opmerking: Volgadressen worden automatisch toegekend op basis van het aantal seinlampen. Deze adressen moeten overigens wel beschikbaar zijn en mogen niet door andere decoders gebruikt worden.
2-lamps sein met lineaire besturing

Seinlamp nummers (Details tab):

Seinlamp Seinlamp Nummer
groen 1
rood 0

Wissel de seinlamp nummers om wanneer niet het juiste seinbeeld getoond wordt.

3-lamps sein met lineaire besturing

Seinlamp nummers (Details tab):

Aspect Seinlamp Nummer
groen 1
rood 0
geel 3

Wissel de seinlamp nummers om wanneer niet het juiste seinbeeld getoond wordt.
Gebruik de waarde 2 in plaats van 3 wanneer de gele lamp niet correct brandt.

4-lamps sein met lineaire besturing

Aspect numbers (Details tab):

Aspect Aspect Number
groen 1
rood 0
geel 3
wit 2

Wissel de seinlamp nummers om wanneer niet het juiste seinbeeld getoond wordt.
Wissel de seinlamp nummers voor geel en wit om wanneer niet het juiste seinbeeld getoond wordt.

4.0 Setup Stap voor Stap

(TRANSLATION IN PROGRESS (VT601)
Het installeren van een sein betekent dat een en ander correct geinstalleerd moet worden. Volg daarom de onderstaande instructie stap-voor-stap.

4.1 Een sein toevoegen

NOG TE CONTROLEREN BEGRIPPEN (VT601)
Setting up a signal obviously always starts with adding the signal to the track plan:

 1. Rocrail is started up showing the track plan
 2. from the Track Plan menu Edit Panel is selected
 3. clicking on Signal in the pop up window Add item a list of available signals is presented
 4. clicking on the second symbol shows the type of signal selected at the bottom of the window: Main Signal
 5. the symbol is drag&dropped to the desired position
 6. in the pop up window Input Text the ID of the new signal is entered. IDs should be short like, e.g., S_01
 7. with Alt-R the symbol can be rotated to the desired orientation

Het toevoegen van een sein begint uiteraard met de plaatsing ervan in het spoorplan:\

 1. Start Rocrail op zodat het Spoorplan getoond wordt;
 2. Kies dan Spoorplan → Bewerken ;
 3. Plaats het gewenste sein uit het popupmenu Symbool toevoegen;
 4. Door te klikken op het tweede symbool wordt een hoofdsein gekozen;
 5. Sleep het symbool naar de gewenste positie op het Spoorplan;
 6. Vul de waarden voor ID in het bijnehorende tekstveld in voor het nieuwe sein. ID's hebben zijn bij voorkeur zo kort mogelijk, bijv. S_01, enz.;
 7. met Alt+R kan het sein in de juiste positie worden geplaatst.

4.2 Eigenschappen van het Sein

The general type of signal was already selected when adding the symbol to the track plan. Further characteristics are selected from the signal properties.

 1. a right click on the signal symbol opens the context menu of this object
 2. selecting Properties… from menu opens the signal properties
 3. selecting tab Details offers a few options for the signal
  1. Signal Type: Choice between Semaphore Signal or Light Signal
  2. Signification: Choice between Distant Signal, Main Signal or Shunting Signal (Block State is not a railway signal)
  3. Aspects: The number of aspects the signal can display: 2 if only red or green, 3 if red, green and yellow, 4 if red, green, yellow and white
  4. all other options can be ignored for the moment and should stay with their default values, i.e. unchecked or left empty, respectively
 4. changes have to be saved by clicking on Apply

De hoofdkenmerken van het sein zijn al gekozen bij het toevoegen van het sein aan het Spoorplan. De verdere Eigenschappen worden toegevoegd in het Eigenschappen-menu.

 1. Klik met de rechtemuisknop op het seinsymbool;
 2. kies vervolgens Eigenschappen uit het popup-menu;
 3. kies in de tab Details uit de verschillende mogelijkheden;
  1. Sein type: Keuze tussen Armsein of Lichtsein;
  2. Signification: Keuze tussen Voorsein, Hoofdsein of Rangeersein (Blok status is geen officieel sein);
  3. Seinlampen: Aantal seinlampen dat door het sein kan worden getoond. 2 voor alleen Rood en Groen, 3 voor Rood, Groen en Geel, 4 voor Rood, Groen, Geel en wit.
  4. Alle overige opties kunnen voorlopig worden overgeslagen. (De standaard waarden kunnen worden gehandhaafd.);
 4. Klik op overnemen om te bevestigen.

4.3 Addressing and Control

The Interface tab has to be selected which offers options for control and addressing.

 1. Interface ID is left empty in most cases. Only to be used if more than one command station is connected.
 2. Bus left at 0 (zero) unless other values are required by the command station
 3. UID Name used by BiDiB and RocNet, otherwise to be left empty
 4. the Protocol used to address the signal decoder is selected from the drop down list or may stay at Default if the protocol is defined by the command station
 5. selecting the control type of either Default, Patterns, Linear, Aspect Numbers or Binary. Refer to chapter 3.0 for more info on the first three of these. Which type can be used depends on the command station and the signal decoder.
 6. next steps are described for linear control in the chapter below. For other control types refer to the examples in chapters 3.1ff.

4.3.1 Finish Setup for Linear Control

 1. The base address has to be filled in the field RED. Refer to chapter 2.0 on how addressing is done.
 2. clicking on Apply saves the changes made so far
 3. on tab Details the aspect numbers have to be specified:
  • in line green the aspect number for the green aspect: Mostly 1
  • in line red the aspect number for the red aspect: Mostly 0
  • setting up a 2-aspects signal is complete now, jump to No. 4 of the list
  • in line yellow the aspect number for the yellow aspect: Likely either 3 or 2
  • setting up a 3-aspects signal is complete now, jump to No. 4 of the list
  • in line white the aspect number for the white aspect: Likely either 2 or 3
 4. clicking on Apply and then on OK finishes the settings of the signal


4.4 Check for proper operation

With the command station powered on and Operate chosen from the Track Plan menu the settings are tested:

 • from the context menu of the signal symbol in the track plan Command and then
  • all of the available commands (red, green, yellow, white), one after the other, are selected
   • for each command it is checked whether the model signal shows the selected aspect.
 • If some aspects are interchanged refer to the examples in chapters 3.1ff on how to correct this.
 • If the signal shows no reaction at all either the addressing is not correct or the signal cannot be controlled with the selected control type and the given command station.


4.5 Linking of Signals with Blocks

For automatic operation signals are mostly linked with blocks as described on page Block: Signals.

Signals linked with blocks are handled by the Rocrail block automatic in auto mode. The underlying logic can be customised by the following settings in the Rocrail server Automode settings (File → Rocrail Properties… → Automatic tab):

 • Reserve second next block With this feature enabled Rocrail tries to reserve one block ahead of the following block. In some cases this feature has to be enabled in order to show the signal aspects in a correct way. This, for instance, holds true for German railway signaling: Only with this feature enabled a distant signal mounted on the same mast as the main signal and indicating the state of the main signal of the following block will show the correct aspect.
 • No speed change for switches: Generally this feature has to stay deactivated as reducing the speed is required for showing the slow speed indication.
 • Green aspect if next is red: With this option enabled the signal will show green instead of yellow, if the next block's main signal is on red. Usage of this option depends on the represented country's signaling rules.
 • Default signal aspect: In any case has to be red because in Rocrail a block signal always falls back to the safe position.


4.6 Linking of Signals with Routes

In some cases it is favourable to link signals with routes instead of blocks. For multi aspect signals (i.e. signals with more than four aspects) it is mandatory.

If a signal is to be switched by a route command, the signal has to be added to the list of commands of that route.

This is done by opening Tables → Routes… and selecting the relevant route from the Index tab.
On tab Commands the commands executed on activating the route are listed. If the route contains switches, some switch commands should be in the list already. Now, from the drop-down field ID the wanted signal is selected by it's ID. Afterwards the command that should be executed for the signal when the train departs (for instance "green") has to be selected. For standard signals the commands red, green, yellow and white are available. If the signal is a multi aspect signal, the radio button Aspect has to be selected instead and afterwards the aspect number has to be entered in the field Track number (this field is otherwise used to specify a track of a turntable, hence the name).
Once the signal and the command have been selected in this way, the command is added to the list by pressing Add.

It is recommended to move signal commands to the end of the list using the Down button since they should be executed after the switches have been set.

In order to switch the signal back when the route is cleared, a second command is necessary.
The steps on tab Commands described above have to be repeated. This time the command to be executed for the signal when the train arrives the next block has to be selected (for instance "red"). In the last step the check box At free has to be activated. Now the command can be added using the Add button. Afterwards the changes are saved by pressing Apply and the dialogue can be closed by pressing OK.

Tips and Remarks
 • It should be ensured that a signal linked with a route is not at the same time linked with a block. This would cause unnecessary commands and could result in unwanted behaviour. Therefore it has to be checked whether the signal is not listed under block signals of the starting block.
 • In special cases a signal can be linked with a block and be used in this way for one or more routes, while in addition it is linked with a different route from this block. Should this found to be necessary, only in the route the signal is linked with on tab General the From/ To signal pairs both have to be set to None.
  This ensures the signal handling of the block for this particular route is deactivated while it remains active for the other route(s).
 • Signals linked with a route are set when the route is locked.
  The command "At free" is issued when the route is cleared (unlocked). This usually happens when the in event of the following block occurs. That is, signals linked with routes, in contrast with signals linked with blocks, are not switched back at enter but at in.
  If this behaviour is not desired the command "At free" may be removed from the list and instead the signal may be reset by an action linked with the enter event of the following block.signal-setup-nl.txt · Last modified: 2019/06/18 10:59 by vt601