User Tools

Site Tools


mgv105-nl

MGV105 DDX booster

Het opgebouwde prototype

Beschrijving

De ORD-1 is een inmiddels bekende booster om DDX van Rocrail direct naar de rails te kunnen sturen. De ORD-1 is ook uitgerust met een S88 bus.

In de MGV printen familie gebruiken we Loconet ipv S88.

De hier beschreven booster is door het weglaten van die S88 bus een stuk kleiner van formaat en heeft een verbeterde Opto-coupler aansluiting. Toch is deze booster ook in staat 3A (= plm 52VA) vermogen te leveren.

Een kleine microprocessor regelt het korsluitcircuit en zal zonodig de uitgang afschakelen.

Ook kan de uitgang worden aan- en uitgeschakeld door Rocrail.

Met het gebruik van USB converters is de optie van feed-back van aan/uitschakeling niet mogelijk.

In plaats daarvan heeft MGV105 twee uitgangen die kunnen worden verbonden met Loconet om Rocrail te kunnen melden dat er sluiting is of dat de baan is uitgeschakeld.

Het programma in de PIC12F675 processor beslaat slechts een paar regels. Nadat gedurende een seconde een overbelasting (sluiting) is gemeten , wordt de uitgang uitgeschakeld, en gaat Led4 knipperen. Alleen als Rocrail (of ander programma) de baan heeft uitgeschakeld, kan de uitgang door Rocrail weer worden aangezet. Rocrail signaleert (als de juiste aansluitingen naar Loconet zijn gemaakt) dat een sluiting of afschakeling is opgetreden. Het programma in de PIC processor is geschreven met PicSimulator IDE van www.oshonsoft.com

Eigenschappen

Letop: nabouw is voor eigen risico !

- Krachtige 3A (52VA) booster vanuit een transformator met een enkele 16V wikkeling

- Ingebouwde overbelasting/kortsluitbeveiliging die de uitgang stroomloos schakelt.

- Opto-coupler geisoleerde koppeling tussen PC en Rails.

- aparte uitgangen (opto-couplers) voor kortsluit detektie en uitgeschakelde unit.

- Rocrail heeft hiervoor een aparte kortsluit indicatie.

- knipperende led geeft opgetreden sluiting aan.

- Ondersteunt Motorola en DCC.

- Thermische beveiligde eindtrap,

De files

mgv105_sch.pdf Schema en aansluitingen
mgv105_pcb.pdf Het print ontwerp
MGV105.bas BASIC bron bestand
MGV105.hex Binair HEX bestand

Belangrijke aanwijzingen

1- De transformator moet 16V leveren en tenminste 50VA om volledig vermogen van de MGV105 te garanderen. Bovendien zal een kleinere trafo de korrekte werking van de kortluitbeveiliging nadelig beinvloeden.

2- Er is veel zorg besteed aan dit ontwerp om het geschikt te maken voor zelfbouw.

Er kan echter geen enkele aansprakelijkheid omtrent dit ontwerp worden genomen door de schrijver van dit artikel.

3- Verbind de voor de MGV105 gebruikte trafo op geen enkele wijze met andere trafo's en/of units, dus trafo alleen voor MGV105 reserveren!

En dan nog een belangrijke tip:

De meeste in de handel zijnde trafo's worden na enige tijd, ook al zijn ze onbelast, redelijk warm. Die warmte is puur energieverlies. In deze tijd waarin wa allemaal proberen mee te denken aan energie besparing, is het misschien zinvol om eens te kijken naar een ringkern trafo i.p.v. de ' gewone'trafo. Ringkerntrafo's zijn er in diverse vermogens en kosten relatief weinig. Deze trafo's hebben een energieverlies (dat dus in warmte wordt omgezet) dat ongeveer 80% lager is dan conventionele trafo's. Voor een trafo van 52 VA moet je dan al gauw denken aan een besparing van ongeveer 4 Watt. Dit zijn ruw geschatte getallen, de werkelijkheid kan wellicht iets minder gunstig of veel gunstiger uitvallen, afhankelijk van de gekozen trafo. Nadeel is wel dat er een behuizing moet worden gecreeerd. Denk bij de fabricage van zo'n behuizing wel aan deugdelijke isolatie en bescherming. Als U daar niet toe in staat bent, dan is de keuze van een in de handel zijnde kant en klare trafo verstandiger.

Materialen

aantal Reference beschrijving
5 R1,R2,R4,R10,R11 1K 1/4W
1 R3 330E 1/4W
1 R5 220E 1/4W
1 R6 4K7 1/4W
1 R7 0.47E 5W
1 R8 10K 1/4W
1 R9 3K3 1/4W
1 R12 470E 1/4W
1 C1 ELCO 10000 uF 35V
2 C2,C3 100 nF
1 C4 ELCO 100uF
1 C5 220 nF
2 C6,C7 15 nF
1 C8 10uF 50V rad
2 D1,D2 DIODE 1N4148
1 LED1 LED groen
2 LED2,LED3 LED geel
1 LED4 LED rood
1 VR1 LM7805
1 U1 6N137
1 U2 LTV847
1 U3 L6203
1 U4 4041
1 U5 PIC12F675
1 GR1 BRUGCEL KBU6G
1 F1 Zekering PFRA500
1 J1 CONNECTOR DB9 female
1 J2 AKL 220-02 + AKL 249-02
1 J3 AKL 220-05 + AKL 249-05
1 J4 3 pin header
2 - socket DIL08
1 - socket DIL14
1 - socket DIL16
1 - koeling

www.reichelt.de_bilder_web_artikel_c800_v7331.jpg

mgv105-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 (external edit)